Hình Ảnh An Vị Phật Ở Tu Viện Hương Nghiêm – Bendigo


Dưới đây là một số hình ảnh An Vị tượng Phật ở tu viện Hương Nghiêm do cô Huệ Hiếu ghi lại tại Bendigo – vào buổi sáng ngày 6/4/2019 với sự tham dự 40 tăng ni và hơn 500 Phật tử tại Melbourne. Xin nhấn vào hình để xem cở lớn hơn.

Cô Huệ Hiếu

Comments are closed.