Kỷ Niệm 10 Năm Võ Đường Vovinam Vùng Springvale


Nghe như vang tiếng trống dồn
Dục lòng sông núi, dậy hồn Mê Linh.
Bừng bừng tiếng thét hiển minh
Rạng danh muôn thuở, anh linh ngàn đời.
Công lao xương máu cao vời
Dựng bờ xây cõi bao thời liệt oanh.
Hương thơm từng lớp hùng anh
Vùi thân chiến địa, thác sanh đâu màng.
Đây hồn tử sĩ mang mang
Còn nương theo tiếng gió ngàn quê hương.
Kể từ dựng nước Hùng Vương
Tiền nhân đã đổ máu xương bao lần.
Đời Ngô tiếp đến đời Trần
Đánh Tàu phương Bắc, tan thân nát hồn.
Bạch Đằng Giang nấm mồ chôn
Đoàn quân cướp nước thác hồn nào siêu.
Đâu đây vọng tiếng chuông chiều
Lòng người lữ thứ bao điều ước mơ.
Chốn xa lối cũ mịt mờ
Con sông nho nhỏ lượn bờ tre xanh.
Khói lam ấp ủ mái tranh
Hàng dừa soi bóng xỏa cành bên mương.
Ôi bao kỷ niệm vấn vương
Góc trời tưởng nhớ quê hương bên lòng.
Ngày mai khi đất nước xong
Làng quê ngóng đợi chờ trông ta về.
Chung tay vui ấm trăng thề
Đời ngàn tươi thắm, vai kề bên vai.

Bá-Duy (13/4/2019)

Comments are closed.