Đón Mừng Lễ Phật Đản 2643


Niềm hỷ lạc… dự đón mừng Lễ Hội !
Khánh Đản lần hai sáu bốn ba,
Thị hiện trần gian… Thái tử Sĩ Đạt Ta
Ngài thành Phật… thể nghiệm lý chân vô tận.

Người căn lành… được cơ duyên tiếp cận,
Giáo hội hằng năm tạo dịp… truyền ban.
Nét đẹp người tu… tâm thức bình an,
Và phong thái… cả nội hàm định lực !

Quang cảnh tôn nghiêm khó dùng… bút mực
Trống từng hồi Bát nhã… lệ trào dâng !
Hình tượng hài đồng… gót Ngọc sen nâng
Sức mạnh tâm linh… hoà tan vào dòng chảy

Lịch sử mấy ngàn năm… huy hoàng khơi dậy
Cùng nhau đón mừng Lễ Hội ai ơi !!!!

Huệ Hương

Comments are closed.