Thiệp Mời Đại Lễ Phật Đản Lần Thứ 2643


Tổ Đình Phước Huệ
Thiệp Mời
Đại Lễ Phật Đản Lần Thứ 2643

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Trân trọng kính mời Quý đồng hương Phật tử;
Đến tham dự Đại Lễ Phật Đản 2643 được tổ chức tại:
Tổ Đình Phước Huệ 365 Victoria Street Wetherill Park NSW 2164
Điện thoại: (02) 9725 2324

Chủ Nhật 19/05/2019

10:30 Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2643
12:00 Cúng Cơm Chư Hương Linh thờ tại Chùa
12:00 Chùa khoảng đãi Phật tử dùng cơm
13:30 Lễ Truyền Tam Quy – Ngũ Giới – Văn nghệ mừng Phật Đản
16:00 Lễ cúng thí thực Thập Loại Cô Hồn

Sự hiện diện của quý vị sẽ góp phần vào niềm hoan hỉ chung của Phật giáo đồ Việt Nam trên đường phụng sự đạo pháp và dân tộc.

Kính nguyện kiết tường
Trân trọng
Sydney ngày 10/03/2019
T.M. Ban Tổ Chức – Phó Trụ Trì Đại Đức Thích Phước Viên

Comments are closed.