Ngẫm Bái Lạy


Ngẫm

Bái lạy không phải chỉ là khom lưng, cúi ngườiMà chính là buông bỏ ngạo mạn!

Posted by Bồ Tát Quan Âm on Sunday, November 25, 2018

Bồ Tát Quan Âm on Facebook

Comments are closed.