Đại Lễ Vu Lan Thắng Hội Tổ Đình Phước Huệ


Tổ Đình Phước Huệ

Thư Mời

Đại Lễ Vu Lan Thắng Hội

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Trân trọng kính mời:
Quý Đồng hương Phật tử đến tham dự

Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu PL. 2563
Địa điểm: Tổ Đình Phước Huệ
365 Victoria St. Wetherill Park
Điện thoại: 02 9725 2324

Thứ Bảy 10/08/2019
10:00 Khóa Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Đại Tòng Lâm
18:30 Lễ Dâng Sớ Cầu Siêu Vu Lan tại Tổ Đình Phước Huệ

Chủ Nhật 11/08/2019
10:30 Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Tổ Đình
———-Lễ cài hoa hồng
———-Cúng chư hương linh thờ tại chùa
13:30 Lễ Truyền Tam Quy & Ngũ Giới
13:30 Văn Nghệ Vu Lan
1̀5:30 Cúng thí thực thập loại cô hồn

Sự hiện diện của Qúy vị sẽ góp phần vào việc duy trì đạo hiếu truyền thống lâu đời của tổ tiên chúng ta.

Kính nguyện kiết tường
Sydney ngày 07/06/19
Trân trọng T.M. Ban Tổ Chức – Phó Trụ Trì Tỳ Kheo Thích Phước Viên

 


 

Tổ Đình Phước Huệ

Thông Báo

Lễ Truyền Tam Quy – Ngũ Giới

Nhân dịp Vu Lan Thắng Hội Phật Lịch 2563
Tổ Đình Phước Huệ sẽ tổ chức:

Lễ Truyền Tam Quy & Ngũ Giới
Ngày Chủ Nhật 11/08/2019
Vào lúc 13 giờ 30

Quý vị muốn quy y Tam Bảo, xin liên lạc Văn phòng Tổ Đình Phước Huệ điện thoại số (02) 9725 2324

Trân trọng thông báo
Sydney ngày 07/06/19
Trân trọng T.M. Ban Tổ Chức – Phó Trụ Trì Tỳ Kheo Thích Phước Viên

 


 

Tổ Đình Phước Huệ

Thông Báo

Lễ Dâng Sớ Cầu Siêu Vu Lan

Trân trọng kính mời:

Quý Đồng hương Phật tử tham dự Lễ Dâng Sớ Cầu Siêu Vu Lan cho cửu huyền thất tổ, chư hương linh ký tự nơi Tổ Đình Phước Huệ, ký cốt Bảo Tháp Xá Lợi Phật; chư tiên, chư hương linh quá cố, chư Chiến sĩ anh linh, đồng bào nhân loại tử nạn, oan hồn uổng tử, thập loại cô hồn và các thai nhi thiếu nhi quá vãng được sớm siêu sinh thoát hoá. Nguyện cầu âm siêu dương thới; Khóa lễ được tổ chức

Tổ Đình Phước Huệ
365 Victoria St. Wetherill Park 2164
Tối thứ Bảy 10/08/2019 nhằm ngày 10 tháng 7 ÂL
Vào lúc 18 giờ 30

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc Văn phòng Tổ Đình Phước Huệ điện thoại số (02) 9725 2324

Kính nguyện kiết tường
Sydney ngày 07/06/19
Trân trọng T.M. Ban Tổ Chức – Phó Trụ Trì Tỳ Kheo Thích Phước Viên

Down load Thư Mời Vu Lan, Lễ Truyền Tam Quy – Ngũ Giới, Lễ Dâng Sớ Cầu Siêu Vu Lan

Comments are closed.