Từ Bi Và Trí Tuệ


Đạo Từ Bi… vững một lòng tu niệm,
Từ Bi… ngọn lửa thiêng mầu nhiệm huyền vi.
Dẹp não phiền …chính phương tiện hành trì,
Hãy khao khát, quyết tâm… làm sao đối phó ? 

Nội tâm mình, ngàn tánh xấu khó bỏ !
Còn ghét… ganh là chưa có từ bi
Nên tránh nghe, tránh thấy… chuyện thị phi
Thanh tịnh cõi lòng… món quà vô giá 

Tỉnh thức nhẹ nhàng… bước ra vòng nghiệp quả
Cảnh giác con đường bám víu, vọng… mê
Phút giây ngơ ngác… chợt thấy lối về
Hạnh phúc, khổ đau… chỉ là ảo giác !  

Quan sát bằng Trí tuệ nơi… người khác,
Học hỏi nhiều lại… nuôi lớn bình an.
Điều ác lớn nhỏ… lắng dịu chu toàn,
Trân quý được từng phúc giây… đang sống.

Từ Bi, Trí Tuệ cần… trong mọi hành động !!!!

Huệ Hương 

Comments are closed.