Phân Vân Thân Phận


Thế hệ tôi nhiều phân vân suy nghĩ,
Tôn giáo nào… nguyên thủy với đại thừa.
Đuổi kịp chăng văn hoá giữa mới xưa ?
Thân quyến, bạn bè ngày… dần xa vắng.

Thức giấc đêm khuya cô đơn tĩnh lặng
Đôi lúc ngỡ ngàng… thân phận cao niên
Nếu không nhờ Đạo hẳn lắm ưu phiền !
Mênh mông, vật vã giữa văn minh tân tiến.

Nhưng làm sao để trí huệ phát triển ?
Đừng lạc vào… nhầm lẫn giữa Có, Không
Sống trong mộng vẫn an lạc thong dong
Nghiệm… cần có đủ PHÁP, TÀI, LỮ, ĐỊA.**

Thuận, nghịch trong duyên rõ ràng liễu nghĩa
Bốn chữ này ảnh hưởng cả một đời
Tại gia, xuất gia đúng lúc đúng thời
Sẽ… độ chúng sinh, cúng dường chư Phật !

Đây tất cả tư duy… rất chân thật,
Trải lòng thành khi xem chuyện cổ kim.
Nguyện sẻ chia… không thể giữ trong tim
Biết rằng… cũng lắm người đâu vừa ý !!!!

** Pháp: trình độ kiến thức về Đạo hay Đời
Tài: có đủ chút phương tiện vật chất
Lữ : bạn đồng căn cơ , chí hướng
Địa :địa phương , phong thổ, vùng thích hợp để phát triển cơ nghiệp

Huệ Hương – 21/8/2019

______________

Dù không muốn vẫn quắt quay suy nghĩ
Giữa trắng, đen cuộc sống biết sao vừa
Có phải chăng… nhiễm lối sống cổ xưa
Nền văn hóa tìm tàng… từ sâu lắng

Dù không muốn vẫn quắt quay đêm trắng
Sống cho mình, theo định nghĩa tự nhiên
Hay ép mình… không để bị đảo điên
Giữa hai lối mộng, thực đà phát triển

Dù không muốn vẫn quắt quay hiển hiện
Luật tuần hoàn, nhân quả… chẳng thể không
Nhưng thời gian dẫn nghiệp khó… đếm đong
Khôn chiêm nghiệm… rõ ràng điều liễu nghĩa

Dù không muốn vẫn quắt quay tâm địa
Kẻ giàu sang, lừa lọc ở trên đời
Vững chức quyền, xoay chuyển cả thế thời
Chẳng nể nang, biết đâu Trời, đâu Phật

Dù không muốn vẫn quắt quay sự thật
Lý nhân duyên, minh chứng… cổ chí kim
Kiếp con người, gió thoảng thoắt bóng chim
Tránh lầm lạc, chuốc phiền không như ý

Dù không muốn vẫn quắt quay sự, lý

tp

Comments are closed.