Hình Ảnh Sau Buổi Lễ Khánh Thành Chùa Ấn Quang Ngày 20/10/2019Xin nhấn vào hình để xem download


Mai Hương Phạm

Comments are closed.