Thăng Trầm Cuộc Sống – Thăng Trầm Có Không ? – Đời là mộng…


THĂNG TRẦM CUỘC SỐNG

Thức giấc nửa khuya… nghiệm thăng trầm cuộc sống
Cung kính, nhún nhường, khiêm hạ… được Thăng
Một ngày vui, bồng bột chút lăng xăng !
Tức thì Trầm luân… ngay khi kiêu mạn.

Khoe khoang điều hay… mong người tán thán
Dè đâu rủi ro bất trắc chực chờ,
Việc đang có… tự nhiên mất bao giờ.
Thay đổi… lạ kỳ thật nhanh, mạnh mẽ !

Càng có trí tuệ phải thấy mình nhỏ bé,
Thái độ anh hùng, trái tim trẻ thơ
Hiền lành chân thật có vẻ… ngu ngơ
Nhẹ nhàng tiếp nhận những gì đang sống

Thành công thất bại… đừng xem quá trọng !

Huệ Hương

_______________

Thăng Trầm Có Không ?

“ CÒN MỘNG MƠ, CÓ SÁU NẺO LUÂN HỒI !
“ LÚC TỈNH GIÁC, CÕI TA BÀ KHÔNG DẤU VẾT. ”
Phật chư Tổ, đã nhiều lần chỉ hết …
Chỉ vì chúng sanh, hốt giác, hốt mê …

Khen mừng, chê giận, tâm thức lê thê…
Nên luôn khổ, thăng trầm cuộc sống !
Bẩy mươi tuổi, còn buồn vui thấy SẮC !
Bảy lăm rồi, có chuyển hóa thấy KHÔNG.

Vững Đạo tâm, giác ngộ đến rất gần ..
Bao tuổi đời, cũng không bao giờ trễ …
Tinh Tấn lên, bừng tỉnh một cơn mê.
Mộng trong mộng, giờ đến già mới biết.

Thôi kệ… là giải thoát…

VIÊN AN

_______________

Đời là mộng… thoảng qua nhanh cuộc sống
Nào mãi đâu vĩnh viễn sẽ trường hằng
Tiếc thời gian hoài phí… luyến trầm thăng
Thành xe cát dã tràng khi biển cạn

Đời là mộng… chấp hư vương khổ nạn
Những rủi may, bài học thử thách chờ
Đâu thật sự… là đích của bến bờ
Nhận thức được, mình… rất còn nhỏ bé

Đời là mộng… góp điểm tô hoa hé
Mỗi con người, hành động chớ thờ ơ
Dùng Trí, Hạnh tu triển biến giấc mơ
Nhân Từ Bi, Ái, Hỷ mục đích… sống

Đời là mộng… chớ để thành rỗng trống

tp

Comments are closed.