Hành Trình Cuộc Sống


Khó tìm lại … khoảng thời gian đã mất,
Một đời người vất vã … kiếp phù sinh.
Hạnh phúc mong manh … chấp nhận hành trình,
Đủ phước trí mới mong ngày hưng thạnh

Mục đích, lập trường tuân theo Bát Chánh,
Dù danh thơm tiếng tốt cũng thế thôi …
Tro tàn hỏa thiêu theo … dòng nước cuốn trôi.
Lạc vào nơi đâu… hồi quy theo Nghiệp.

Ngậm ngùi nhớ Cha … nguyện luôn mẫn tiệp,
Dắt dìu đàn con sống … giữ tình người.
Trần lao, phiền não … giấu dưới nụ cười,
Nhu nhuyễn, thuận hoà … biết đời là huyễn…

Huệ Hương ( Một ngày nhớ Cha tha thiết – 12/11/2019 )

Comments are closed.