Chào Mừng Năm Canh Tý


Tiễn bác Trư, đón chào Thiên kim Canh Tý,
Xin đừng mang virus đến chốn này
Nước Úc thiên tai mãi cứ bám… dai
Mong ước 0 giờ này… đổi thay chuyển hướng…

Giờ hoàng đạo, chúc người người an hưởng,
Năm tràn đầy tình đoàn kết tương thân.
Chung sức đắp xây xã hội “ Nhật, Nhật Tân “…
Mời… Chúa Xuân Canh Tý vào thư phòng khai bút !

Chữ đầu tiên… một nét vạch ngay “ PHÚC “
Viết thật nhiều… phân phát người kính thương.
Thư pháp hai chữ hạ nét “ Thiện Lương “,
Dành tặng thế hệ sau làm nơi nương tựa !

Còn chữ Ngộ khó thể nào chọn lựa !
Chờ Sư Phụ… xoa đầu khen hai tiếng Sadhu !!
Nào… mời Nàng Xuân thư giản nghiệm tu
Cùng khai kinh đầu trang Bát Nhã…
Và cứ thế… tiếp tục trọn năm cả…

Huệ Hương

Comments are closed.