Lời Nguyện Thầm


Tự hứa… thành tâm ngày đêm khấn nguyện !
Cầu mong Nước Úc tôi… thoát khỏi nạn tai,
Tái thiết lại… mọi việc sẽ an bày.
Như đã từng… xứ phồn vinh danh tiếng !

Từ lâu người dân hiền hoà… thánh thiện,
Bao dung hạng nhất, hàn gắn tình thương.
Cho đi triệu triệu… ổn định môi trường.
Mỗi lần thế giới cần điều chi giúp đỡ !

Nay vì đâu… thảm họa rộng lan hết cở !
Thú vật chết cháy trong lửa nóng cao,
Ai người… lòng không sốt ruột nao nao.
Thiết tha… khẩn cầu nhiều mưa rơi xuống !

Sẽ dịu đi… hoán đổi được tình huống !
Và gió mạnh ơi… đừng đến chốn này,
Chớ làm bụi tro… tung bốc vụt bay
Bầu trời mây đen… tạo thêm ô nhiễm !

Từ nay luôn… dốc lòng niệm niệm!!
Tin rằng nước Úc tôi… Phật Đà chứng hiện.

Huệ Hương

Comments are closed.