‘ Những Cánh Chim Về Muộn ’


những cánh chim về vội
chiều sóng dội biển khơi
mây giăng chiều xuống muộn
gió lạnh buồn tả tơi

những cánh chim về muộn
bao ngàn người ra khơi
dịch tràn như sóng cuộn
chánh niệm tìm an vui

Vạn Hữu 22-03-2020

Comments are closed.