Cái Bóng


Thời còn trẻ tự hào mình ” trí thức ”
Dù đôi khi nghe chỉ trích ” Chỉ biết mình “,
Nhu cầu vật chất chẳng lợi lạc chúng sinh !
Thường tự chửa … mỗi người ” Quan niệm Sống ” …

Nhờ Đạo … thêm cách ly nghiệm nhìn CÁI BÓNG
Có nghĩa gì đâu khi tứ đại trả về không !
Người giàu cũng khóc … khác chi kẻ lông bông?
Rõ ràng sai biệt cách nhìn khi Tỉnh Thức.

Hành trình dài, ngắn bao giờ về đến mức ?
Giây phút này chọn lựa chỉ tự Ta ,
Vì hạnh phúc người … trước mắt đường xa.
Chấp nhận dòng sóng tâm chiêu cảm nghiệp !

Điểm tựa lớn nhất đời người : MINH TRIẾT
Học cách trưởng thành với một niềm tin.
Lời cổ nhân chỉ dạy rọi sáng tâm linh …
Sẽ thật khác nhau giữa … Tri thức & Trí Tuệ !

Cái bóng ơi … mi chỉ là huyễn thể !

Huệ Hương

Comments are closed.