Cày Ruộng Hạnh Phúc


Sau đây là pháp thoại video có tên Cày Ruộng Hạnh Phúc với độ dài 1 giờ 13 phút … rất hay và ý nghĩa

 

Thầy THÍCH NHẬT TỪ giảng

http://www.phatam.com

Comments are closed.