Đừng Dao Động !


Đạo hoặc Đời muốn rõ ràng cần hiểu biết!
Tất cả mọi điều chỉ là Diệt với Sinh
Soi rọi tự thân nghiền ngẫm chứng minh
Đừng dao động :
Không có một thực thể nào tồn tại mãi !

Có nhận thức qua bao lần từng trải
Đời này nhiều nẻo lộn lắm ngỏ ma,
Lạc bước mau mau sớm ngộ chánh, tà
Kính nghiệm sống là cội nguồn trí tuệ

Hãy khắc phục những đổi thay trong điều lệ.
Lo lắng chi luôn giữ vững lập trường,
Chánh kiến có mặt, thiện xảo mọi đường.
Đừng dao động mà phải luôn bền bĩ !

Làm sao thoát được Khổ, mới là người Trí,
Không trốn chạy mà phải vượt qua
Kìa .. .Bi quang soi rọi cõi Ta Bà
Ấy động lực để hiểu chân giáo pháp!

Huệ Hương

Comments are closed.