Gỗ Trầm Hương


Từng giọt lệ rơi trong niềm hoan hỷ !
Khám phá ra tự ngã bấy lâu nay,
Giấu kín đậy che nhiều lớp phủ thật dầy…
Bằng học vị, ngữ ngôn toàn lý thuyết !

Tánh so đo, đố kỵ khi chưa tận diệt
Luận bàn chi đến hai chữ “ NGÃ KHÔNG “
Đại phước duyên , kinh bách dụ giúp … thông !
Nhờ tư duy mãi, làm thành công án!

Chuyện anh chàng đem gỗ trầm hương đi bán,
Bài học này … áp dụng được khi nào,
Trí tuệ chưa mẫn tiệp … phải làm sao?
Nhuần nhuyễn dành thời gian nghe pháp thoại.

Căn cơ thấp, dựa lời giảng sư luận giải,
Mười mấy năm … một phút mở rộng lòng,
Tiếng bí mật từ đáy sâu “ Chớ cầu mong !“
Đừng so sánh trầm hương và củi tạp !
Thực chất giá trị chỉ xứng nơi thích hạp.

Huệ Hương

Comments are closed.