Ngày Tiếp Ngày… Tuần, Tháng !


Ngày tiếp ngày ,,, mùi hương trầm khắp nhà lan tỏa
Ta chờ gì… ? Chút hy vọng mong manh.
Vọng tưởng biến đi hay mãi chạy loanh quanh,
Chừ …giật mình canh hai sang rồi nhỉ ?

Mở lò sưởi … quyện mình suy tư thầm nghĩ …
Trong vô thức, chỉ toàn loại tào lao.
Kinh sách bao năm chưa thấm được chút nào !
Từ vô thỉ..chuyện chi cũng không hoàn hảo ?

Ừ thôi về … kiếp này gắng mà …tinh xảo !
Hai bốn giờ chuyển đổi đến ba mươi?
Năng lực gấp hai nhuận sắc vẫn tươi,
Chư thiên, hộ pháp đã vươn tay giúp sức ?

Không mơ nhé ! Tất cả đều là thực,
Vững tin rằng..người chia núi để xuyên qua,
A lại da thức là đại địa sơn hà …
Thì điểm đích … ngại chi vài chục kiếp !

Trở lại hiện tại … tỉnh thức đừng tạo nghiệp !
Ngày, tuần, tháng, rồi năm…. hãy tu tiếp !!!

Huệ Hương

Comments are closed.