Bình Minh Trên Sông Hậu – Hoàng Hôn Cuộc Đời – Suối Vui Vẻ – Hoàng Hôn Trên Biển – Mưa Lúc Hoàng Hôn – Nỗi Lòng Khách


Bình minh trên sông Hậu

Thuyền đi vừa đến ngã ba sông
Thấp thoáng xa xôi đốm lửa hồng
Có phải bếp chiều đang ấm vách
Hay là ánh đuốc lướt suôi dòng
Vẫn bè mây nổi ngang trời trước
Còn vũng mưa tan cuối núi trong
Bóng tối đêm về hiu hắt lạnh
Cầu sương bến đợi thiết tha lòng…

CAO MỴ NHÂN (Sông Thu) – Hawthorne 26 July 2020

____________________

Hoàng hôn cuộc đời

Cuộc đời không chỉ có màu hồng
Nhiều lúc gập ghềnh trên nhánh sông
Số kiếp long đong mây rẽ khúc
Duyên phần tốt đẹp nước xuôi dòng
Vô thường lẽ sống dò hay dở
Hư ảo cuộc đời gạn đục trong
Bút lộng mười phương ghi rõ nét
Cái thân hiu quạnh chỉ đau lòng./.

Nguyên Trần – Toronto 26/7/2020

____________________

Suối Vui Vẻ (Merry Creek, Coburg VIC)

Mùa đông giòng suối đợi nắng hồng
Cố vượt đường xa để gặp sông
Róc rách len qua bao ghềnh thác
Êm đềm xuôi chảy bấy nhiêu dòng
Bao ngày trộn đất nên bẩn đục
Nhiều tháng để êm sẽ gạn trong
Bản thể tịnh thanh thành thanh tịnh,
Suối luôn “ Vui Vẻ ” ở trong lòng.

Minh Quang – 28 July 2020

___________________

Hoàng Hôn Trên Biển

Biển lặng chiều đông, chân trời hồng.
Ánh dương còn sáng, sưởi chiều đông .
Rực rở chiếu soi, chân trời sáng.
Hưởng phút huy hoàng, chợt tắt… xong.

Cuộc đời hoàng hôn, như ánh dương…!.
Phút giây đang sống, đang vô thường.
Mỗi ngày sẽ có hoàng hôn khác
Mai mây che khuất, cảnh buồn vương.

Viên An

____________________

Mưa lúc hoàng hôn

Ấu thơ sống cảnh lụa nhung hồng,
Đâu ngờ có lúc phải long đong
Nhiều năm chưa được chung cơm tối,
Chẳng thấy hoàng hôn… việc chất chồng !
Hiu quạnh chập chờn mưa đêm đông
Vĩnh biệt nửa kia… lội giữa dòng
Nỗi lòng cô phụ ai nào thấu !
Vần thơ thâm áo chỉ đau lòng,

Huệ Hương

____________________

Nỗi Lòng Khách

Hoàng hôn lãng đãng đám mây hồng
Thấp thoáng con thuyền neo nhánh sông
Chìm nổi lục bình trên bóng nước
Lô nhô bèo tảo cuối bờ dòng
Xa xa bày nhạn chao đôi cánh
Be bé lũ chim nghiêng nép trong
Trần khách hồn chùng chìm tịch uẩn
Mênh mông đối cảnh chạnh se lòng

tp

Comments are closed.