Bớt Duyên – Chuyên Tâm Niệm PhậtTạp chí Đạo Phật Ngày Nay – số 17 Tháng 5 năm 2012

Comments are closed.