Danh Tăng, Nhân Tài Thời Đại – Chất Liệu Đời Sau – Tâm Vững Vàng – Sương Trắng, Trăng Trong


Danh tăng, Nhân tài thời đại…

Nghiên cứu lại danh tăng nhân tài thời đại !
Ngưỡng phục thay… bậc gìn giữ gia tài…
Nào Phật học Tự điển, Đại tạng kinh… miệt mài

Cùng những bài pháp thoại thâm uyên hiếm có,
Từ Đấng Thế Tôn, Cha lành đã giao phó …
Cúi đầu lễ kính Tôn Túc nguyện tri ân,
Tiếc hơi muộn… để có thể dấn thân,
Tự hứa còn hơi thở… sẽ còn gắng sức !

Hỗ thẹn… năm xưa u mê vì Ma lực
Nhờ căn duyên ngàn kiếp chợt hồi tâm…
Di Đà Hồng danh, Mật Chú niệm thầm,
Ánh sáng đèn… bật lên trong phòng tối.

Kể từ đấy… nhờ Phật Pháp dẫn lối
Tai luôn những nghe lời dạy chân tình
Nhắc nhở chỉ đường khai phá tâm linh.
Kính phục thay !
những danh tăng nhân tài thời đại.
Nguyện kiếp sau…
đệ tử quý Ngài, khi tái sinh lại…

Huệ Hương

____________________

Chất Liệu Đời Sau…

Ngày quy y, con nhứt tâm đảnh lễ.
Phật, Pháp, Tăng, ba ngôi báu trong đời.
Từ lâu con, biển khổ mãi cố bơi.
Thuyền Bát Nhã, cứu con lên bến giác.

Theo đuốc tuệ, dơ cao, con vui hát.
Nhìn đuốc thầy, tan u tối vô minh.
Bao khổ đau, bức bách kiếp phù sinh.
Con chuyển hoá… dần Thân An, Tâm Lạc.

Ân cha mẹ tạo hình hài, muôn khác.
Huệ mạng này, ân trọng nhờ cao tăng…?!
Được thân trang nghiêm, thấy tuệ giác ẩn tàng
Ân Tam Bảo, suốt đời Quy Mạng Lễ.

Chất liệu này, con trân trọng dành đễ.
Nền tảng vững vàng, cho kiếp tái sinh.

Viên An

____________________

Tâm Vững Vàng…

Nền tảng vững vàng, nhứt tâm đảnh lễ
Nương Thích Ca, mang… nguồn Đạo đến đời
Cùng Phật Pháp, cứu độ luân… hồi bơi
Do Chư Tăng tiếp… hoằng dương bờ giác

Nền tảng vững vàng, dù sơ… cơ phát
Dầy nghiệp duyên, vướng… mắc u minh
Qua nổi trôi, ghềnh thác hiểu… phù sinh
Chỉ chân tâm, dắt dìu xa… bến lạc

Nền tảng vững vàng, qủa nhân thấu đạt
Hạnh Từ Bi, buông xả chướng thế gian
Và Sắc, Không giúp… phiền não hóa tan
Tham, Si, Hận bỏ buộc ràng gốc rễ

Theo Tam Bảo vững vàng Tâm đặt để

tp

____________________

Sương trắng, trăng trong

Đôi vầng nhật nguyệt bao thời đại,
Cổ kim sách sử, những hiền tài
Kho tàng trí tuệ mãi mò mài
Ngọc quý, kim cương luôn hiếm có

Chống giặc bên trong luôn đối phó
Tứ thập nhị chương, thọ tứ ân
Bốn chân đế, thanh tịnh tâm thân
Dù sóng gió hãy cùng gắng sức

Trên bước đường tu luôn nổ lực
Không gì hơn trực thẳng nơi tâm
Bỏ đi thói luôn nói, nghĩ thầm
Là người trí – không tìm bóng tối

Lá rơi tỉnh thức, tìm ra lối,
Đêm đông sương trắng chẳng mê tình.
Nhớ quê xưa, trăng sáng lung linh.
Ôi may thay!
Trăng luôn tỏa sáng bao thời đại.
Trước như sau,
Nước chảy, gió đưa mây qua lại
Sống đời tự tại tợ phù vân….

Minh Quang – 23 July 2020

Comments are closed.