Bao Giờ Hết Dịch – Còn Đâu Bốn Mùa


bao giờ hết dịch

bao giờ biết đến bao giờ
thế gian hết dịch ta thời tự do
bao giờ biết đến bao giờ
không còn cộng sản lặt lờ dối gian
bao giờ dịch hết, cộng tan
trời xanh, biển sạch khẩu trang chẳng cần
dẫu cho kẻ phú, người bần
tự do thế giới vô ngần tình thương

mimosa! mimosa!
bao giờ hoa biết cho ta biết cùng!

____________________

còn đâu bốn mùa

xuân, hạ, thu, đông những bốn mùa
vũ trụ xoay vần vẫn thế sao?
nơi đây sáu tháng mùa duy nhất
mùa dịch cúm Tàu giết chết dân
còn đây sáu tháng tròn Canh Tý
xuân, hạ theo trời tiếp nối chăng
hay dịch theo đà tăng thêm cấp
bịt miệng, ở nhà! hết một năm!

____________________

mặt trời lặn đằng tây
bâng quơ bên đó miền tây
mong dịch cũng lặn chìm theo mặt trời

Vạn Hữu – 08-August-2020

Comments are closed.