Step Path – Bước Đường Tu – Tự Chiêm Nghiệm – Hỏi Trăng


“Avoid negative sources, people, places, things and habits.
Believe in yourself.
Consider things from every angle.
Don’t give up and don’t give in.
Enjoy life today, yesterday is gone, tomorrow may never come.
Family and friends are hidden treasures, seek them and enjoy their riches.
Give more than you planned to”.

Patricia Neal

____________________

Bước đường tu (Ghi phỏng theo)

Trần gian xin chớ vấn vương
Tránh người hung ác, noi gương người hiền
Tin vào tự tánh giác viên
Quán chiếu mọi thứ nghiên tầm chánh chơn
Đừng chịu lùi bước thì hơn
Hiện tại lạc trú, giận hờn làm chi?

Quá khứ tiếp nối ra đi
Ngày mai chưa tới có gì ph,ải lo
Người thân bè bạn của kho,
Tìm ra tận hưởng cho ta sang giàu
Cho đi cho nữa đi nào,
Cho là sẽ nhận ngọt ngào an vui . . .

Minh Quang – 02/10/2020

____________________

Tự chiêm nghiệm

Thầy khuyên đừng nắm bắt… chớ vấn vương
Tham, sân, si tránh sẽ không lầm đường
Thân, thọ, tâm, pháp sát na soi quán
Trở về chính mình tình giác tỏ tường

Tự cao hiểu đạo chẳng chút nhún nhường
Tiểu ngã thành đại ngã chớ coi thường
Muộn màng đón nhận chỉ toàn đau khổ
Kiếp người quý nhất: hiểu biết, tình thương !!

Kham nhẫn dù lùi bước, sống thiện lương
Thiện hữu đồng hành khó kiếm trên đường
Nếu kỳ duyên… hãy tận tình trân quý
Trải nghiệm, sẻ chia… mai có vô thường

Khi phải ra đi… vẫn vui vì tận hưởng !!!

Huệ Hương – 2/10/2020

____________________

Tám giờ đêm qua, trăng viếng nhà.
Sáng soi thảm cỏ, tỏ bụi hoa.
Đón trăng nhóm lữa, thêm hơi ấm.
Bánh ngọt, trà thơm, hưởng An Hoà.

Tỉnh lặng, nhìn trăng, hỏi chị Hằng,
Quá khứ qua lâu… vẫn lăng xăng !?
Tương Lai bất định… con lo mãi…
Chị Hằng êm ả… đáp con rằng: …
Hương trà hiện hữu… Đủ Ba Thời.

Vẫn biết cuộc đời, huyễn mộng thôi.
Con xin chọn mộng, đẹp… mây trôi.
Sát na không hẹn… Vô Thường đến
Hành trang lành thiện… ta đi thôi

Chị Hằng ấn chứng… lời hỏi thầm.
Hứa khã, mỉm cười… hẹn sang năm.
Nhân gian hãy nhớ, đừng lỗi hẹn.
Nghi hết một năm, Ngộ đêm rằm.

Viên An

____________________

Bước đường tu

Đúng sai phân biện, chớ… vương
Giữ tâm như thể… mặt gương phẳng liền
Tự mình thắp sáng tánh viên
Suy… sâu mọi góc, tránh phiền… huyễn / chơn

Không lùi, phụ thuộc là hơn
Sống trong hiện tại, bóng… vờn được chi
Đã qua, níu kéo… cũng đi
Tương lai, mai biết có gì… mà lo

ia đình, bè bạn báu… kho
Chung tìm an hưởng… ân cho, sũng… hào
Chia nhau hơn chút, chẳng sao…
Cho đi, chính… nhận Tâm trào nguồn vui

Bước từng bước ác nghiệp lùi…

tp

Comments are closed.