Có Những Điều Không Thể Hiểu – Tu Ba Nghiệp – Liễu Bàn


Có những điều không thể hiểu !

Thời tiết được dự báo hôm nay… khá nóng
Bất ngờ chuyển đổi mưa lạnh, gió thét gầm
Thu mình trong phòng… bao vọng tưởng, bâng khuâng
Đời người cũng có những điều không thể giải thích!

Bình thản, đúng thời đúng lúc mọi chuyện sẽ an định ?
Bồn chồn, nóng nảy theo cái thấy phàm tình
Có những điều vụn vặt khác xa với cái nhìn.
Quan điểm chủ quan, ngã mạn, tà kiến !

Đừng tin tuyệt đối, chừa lại một phần để tiến !
Chỉ tương giao… đừng quan hệ mật thiết quá xa
Ngày nào đó… rất lạnh lùng, vô cảm người rời… ta
Nửa vòng trái đất… thiếu gì nơi ẩn trốn !

Bạn thuật lại cảnh đời, học kinh nghiệm làm vốn,
Ở tuổi nào… cũng vướng chút khổ đau,
Chỉ ẩn cư, thu hẹp mọi lao xao.
Mới thoát được những điều không toại ý!

Thế giới chung quanh… thể nghiệm ra chân lý !!

Huệ Hương

____________________


Tu Ba Nghiệp

Tu là sửa ba nghiệp… Thân Miệng Ý.
Tu Miệng thôi… đã đạt phân nửa rồi !!?
Ăn từ Miệng vào… nói từ Miệng ra…
Lời thốt ra, nhuộm kính màu Ý Thức.

Chuyện đúng sai… căn cứ đâu là thực.
Lời nói rồi… Bốn Ngựa Cũng Khó Theo.
Hậu quả lớn… khổ đau mãi đẳng đeo.
Nhờ Tuổi Đời Thể Nghiệm Ra Chân Lý.

Thời gian không nhiều… tự thưởng mình một tí.
Hoàng hôn mới tàn… trăng đã vội lên.
Tháng này trăng đúng hẹn… bạn không có tên.
Bạn lỡ hẹn… chắc bận lo phiền mãi !!?

Trăng hiền dịu… xoa buồn đau sợ Hãi.
Hết Chánh tới tà… như hết ngày tới đêm.
Đã đủ rồi… đừng rước phiền não thêm.
Ngắm trăng thanh thản đi.
Rồi Tắt Đèn theo mộng đẹp.
Tuồng hát nào cũng có hồi kết.

Viên An

____________________

Liễu Bàn

Điều đất trời… trở mưa, hay nắng nóng
Phương tiện theo… tránh lụt, cháy vướng thân
Hơn ngoài tầm… thẩn thờ, nghĩ phân vân
Về những việc, chẳng… thể nào giải thích

Đã biết… không thể hiểu, đừng phân tích
Đẹp xấu, giàu nghèo, sướng khổ dân… tình
Ngay trong cuộc, cũng khó định… hướng nhìn
Nên ngoài cuộc đúng, sai miễn… ý kiến

Ngay chính mình, chưa tỏ đường lùi… tiến
Chuyện tương lai, toan tính vượt tay… xa
Nên phân biện nhủ… thân thuộc, người ta
Chuyện hàng tổng, vác tù và… cần trốn

Nội chuyên tâm… hành xử, tu thân vốn
Còn chưa xong, khốn đốn lắm… lao đao
Tham, sân, si, khẩu, ý vượn… xôn xao
Kinh nghiệm đã hối cải, ngu… đưa ý

Ngậm miệng là vàng, lời xưa… chí lý

tp

Comments are closed.