Đức Phật Ứng Hoá Thân Thích Ca Mâu NiHạnh phúc thay, được sống thời Hiện Tại Hiền Kiếp !
Bậc ĐẠO SƯ… Đức Thế Tôn Thích Ca
Dòng Sát Đế Lợi, Cha Tịnh Phạn, Mẹ Maya
Ngày đản sanh xuất hiện nhiều hiện tượng lạ !

Tiên A Tư Đà đoán…Bậc Chí Thánh trong thiên hạ
Có bảy đóa sen nâng bước chân Ngài
Đại Quang Minh tỏa sáng theo ngón tay
“ Duy Ngã độc tôn ” một lên trời một chỉ đất

Bản sinh truyện… bốn a tăng kỳ kiếp… NHIÊN ĐĂNG PHẬT
Tu sĩ Thiện Huệ cùng cô gái bán hoa
Tịnh tín phát tâm cúng dường… muôn kiếp hà sa
Luôn làm vợ chồng trợ giúp nhau thành tựu Đạo quả !

Nhiên Đăng quán sát tương lai… thọ ký… nguyện thỏa!
Đến thời Hiền kiếp… Đức Thế Tôn thứ tư
Và cô gái đi cùng mãi mãi VỢ… xứng như
Trở thành sự thật nhiều kiếp luân hồi… sau đó.

Phật tử ngày nay vẫn cử hành nhiều đại lễ ghi nhớ !
624 trước Tây lịch… ngày Phật Đản sinh
Xuất gia sáu năm khổ hạnh,
… thành đạo 45 năm chuối hành trình
Hoá độ 1250 A La Hán và Thập đại đệ tử !

544 trước Tây lịch… Đai Niết Bàn VÔ TRỤ XỨ!
Quy ngưỡng Đức Lưỡng Túc Tôn Đại Trí Tuệ, Đại Từ Bi
Lời di chúc cao cả nhẹ nhàng nguyện khắc tâm ghi
“ Hãy tự thắp đuốc lên mà đi… và Tự mình làm hòn đảo !!!

Lấy giới luật làm Thầy… trân quý điều dạy bả ,
Tam tạng kinh, luật, luận… học đến bao giờ ?
Kính nghiệm truyền trao bình đẳng tuỳ căn cơ
Khắp thế giới chưa tìm ra người thứ hai siêu việt !

Đức Phật lịch sử… vừa minh triết vừa nhân kiệt
Vạn pháp duy Thức, ba cõi duy Tâm
… chứng nghiệm thâm sâu !
Lậu tận thông … mới giải thoát được khổ đau
Lịch sử Sáu Phật trước Ngài và Di Lặc vị lai… được biết đến!

45 mùa an cư kiết hạ còn ghi lại thật chi tiết
Ngẫm suy… lục hoà và nhân quả hiển bày.
Phật vẫn phải ăn lúa ngựa, tránh tăng đoàn vài ngày,
Nhưng mùa an cư cuối cùng…
Dù lâm binh thị hiện vẫn duy trì mạng mạch hoằng pháp !

Dòng lệ rơi… hạnh phúc đã viếng Tứ Động Tâm
… và nhiều quanh Bảo Tháp !

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Huệ Hương

Comments are closed.