Kiếp Nhân Sinh !


Khéo chiêm nghiệm mỗi việc đời … mang ý nghĩa !
Đừng bi quan …than thở kiếp nhân sinh
Cũng đừng buồn lo già , binh …đấy tiến trình
Đường đi của Nghiệp … mới cần trừ diệt !

Lăng xăng kiếm tìm … Phương Thuốc Đặc Biệt!
Thật dại khờ dựa theo chỉ bảo sai lầm
Chẳng quan tâm chi đến Đạo Tâm !
Cần chăm sóc, ngày ngày nên trưởng dưỡng .

Từ lúc nào… kính vạn hoa vọng tưởng
Chợt giật mình phù du tan biến … ối a!
Thì ra khổ đau … chào đời đã khóc oa oa !
Như ngầm hiểu … thế giới này khó chính phục !

Còn tham muốn … vướng mắc bao giờ tỉnh thức ?
Có những điều dung dị thật bình thường
Cứ từ từ …chấp nhận sống thanh lương
Cuộc sống như cuộn chỉ rối …sẽ tìm ra mối gút !

Huệ Hương

_________________

Kiếp nhân sinh… chào đời không lựa chọn.
Linh cảm gì… khóc thét mới ra… đời ?!
Mang Phước Nghiệp… tiền kiếp vay trả đầy vơi.
Càng sống lâu… trải nghiệm oằn vai gánh.

Kiếp nhân sinh… khổ hoà vui… khó tránh.
Họa Phúc như hai mặt… đồng tiền.
Khổ cùng cực, trách mình thiếu thiện duyên.
Nghiệp tiền kiếp… giờ con xin sám hối !!

Kiếp nhân sinh, vừa Trả, vừa Tạo nghiệp mới.
Nay hiểu đạo, con nguyện sống thiện lành.
Biết Vô Thường, Vô Ngả, đời… mong manh.
Hiểu lời Phật… lúc khổ cùng cực… con vẫn cầu Phước !!!

Kiếp nhân sinh, trả hết Nghiệp từ đời trước.
Giờ cố tu… cấy lại hạt giống. lành.
Đang khổ Cùng… có chuyển biến Thông nhanh.
Đây có phải là… tự mình tháo gút ?!

Viên An

_________________

Kiếp nhân sinh, mong sống sao… ý nghĩa
Đáp Mẹ Cha, kỳ vọng lúc tượng… sinh
Rồi áo cơm, nhân nghĩa trí… hành trình
Đã hun đút trao dồi… người dân Việt

Kiếp nhân sinh, trải loạn tai… ly biệt
Trước chông gai, tránh xa ngã… bùn lầm
Cố nhủ mình, phải gắng đừng… thẹn Tâm
Dù đói rách, giữ lề… câu giáo dưỡng

Kiếp nhân sinh, ngỡ chết… bao lần tưởng
Hiểu nhận chân, đoạn trường ải bước qua
Thấu… cảm thông, đời… đau khổ xót xa
Đối nghiệt ngã, vươn lên không khuất phục

Kiếp nhân sinh, hơn nửa… nên nhận thức
Thực… ảo phù vân, cuộc sống vô thường
Chỉ Chân Tâm, soi rọi dẫn đưa đường
Vượt thanh thản… bình an giông bão trút

Kiếp nhân sinh, chỉ tự mình tháo gút

tp

Comments are closed.