Giữa Tháng Chín


giữa tháng chín
ừ thì nửa tháng đã qua
mùa Xuân rảo bước sóng đùa nhạc vui
nghĩ thầm thế sự rối nùi
bên bờ sống chết người người đắn đo
ừ thì phá chấp buông lo
đếm từng hơi thở, hít vào thở ra….

vạnhữu Xuân2021

Comments are closed.