Hậu Quả


Trước khi làm một chuyện gì
Nghĩ ngay hậu quả tức thì ra sao
Nếu mà quả tốt đừng nao
Quyết tâm thực hiện… chẳng xao xuyến lòng

Kẻo rồi qua một vài hôm
Duyên tan là hết sẽ trông ngóng dài
Thời gian có đợi một ai
Bạc vàng khó đổi… nào sai bao giờ

Nhớ xưa huynh đệ vui chào
Mừng ơi… biết mấy tại Hoa Nghiêm chùa
Có nào… tranh chấp hơn thua
Nhưng chia sẻ pháp… cho vừa đệ huynh
Dày thêm từng mối nhân duyên
Sau này gặp lại… không quên tu hành

Luôn luôn nghĩ… quả thật an
Sẽ không thực hiện nếu nhân chẳng lành
Chính là tu mót để dành
Mai kia gặp lại… lòng thanh thản nhiều

Nhớ câu hậu quả làm đầu
Muôn đời vững bước đạo mầu tiến tu

Minh Nghiêm

Comments are closed.