Ước Nguyện Sẽ Thành Tựu Viên Mãn!


Sống giữa đời thường,
…. hẵng đôi lần người người từng ước nguyện?
Nhưng tựu thành viên mãn …
….. phải chăng cần có Phước duyên,
Học kỹ lại bài kinh thứ 6/ Trung bộ ….**
…….lời dạy Phật được trùng tuyên
Kính tán thán… vì chiêm nghiệm
“thời đại nào cũng nên nghe Đức Đạo Sư nhắn nhủ “

VIÊN MÃN GIỚI, NỘI TÂM TỊCH TĨNH, QUÁN HẠNH… đủ !
Sống nơi cô tịch với chánh niệm uy nghi
Trong từng lỗi nhỏ nhặt thấy được hiểm nguy
Nhiếp phục được khiếp đảm và không sợ hãi !

Trở về đại dịch, chánh phủ dự trù cho tự do lại
Thì ra muốn lợi lạc vẫn phải tôn trọng luật ban
Liên hệ tương quan trong xã hội có trí tuệ … yên an
Mọi ước nguyện sẽ tựu thành viên mãn

Lời Phật dạy … đúng mọi thời mọi lúc … trên căn bản
Lại ước nguyện… ba kiết sử làm sao diệt trừ ***
Kiếp hiện tại này được nghe pháp Chân Như
Từ kim ngôn Phật … Giới, Định, Tuệ, chính là nền tảng

Chứng Tư Đà Hoàn là bước đầu giải thoát kiếp nạn !

Huệ Hương

** Bài kinh Ước Nguyện thứ 6 trong Trung Bộ Kinh tập 1
do HT Thích Minh Châu Việt dịch
Ni Trưởng Thích Nữ Trí Hải tóm tắt và chú giải
*** thân kiến, nghi, giới cấm thủ

Comments are closed.