admin

This user hasn't shared any biographical information


Posts by admin

Chiêm Ngưỡng Kiệt Tác Chùa Bửu Long

AMpSun, 22 Apr 2018 11:57:33 +000057Sunday 22, 2018 - 11:57 am04

Lão Tử

AMpSun, 22 Apr 2018 08:05:20 +000005Sunday 22, 2018 - 8:05 am04

Chập Nhận Hay Thay Đổi? – Bận Lòng Chi Em – Thương Gieo… Nguồn Thuần Mát – Nếu Biết Rằng

PMpSat, 21 Apr 2018 14:57:15 +000057Saturday 21, 2018 - 2:57 p04

Bài Thơ: Lời Tạm Biệt Không Kịp Nói

AMpSat, 21 Apr 2018 11:40:20 +000040Saturday 21, 2018 - 11:40 am04

Tuệ giác vô thường & vô ngã

AMpFri, 20 Apr 2018 11:55:48 +000055Friday 20, 2018 - 11:55 am04

Hòa thượng Thích Trí Tịnh nói về ý nghĩa và giá trị của tụng kinh

AMpFri, 20 Apr 2018 11:05:24 +000005Friday 20, 2018 - 11:05 am04

Thiền trong cuộc sống

AMpThu, 19 Apr 2018 11:52:26 +000052Thursday 19, 2018 - 11:52 am04

Hải Đường Dưới Đất…

PMpWed, 18 Apr 2018 12:34:57 +000034Wednesday 18, 2018 - 12:34 p04