admin

This user hasn't shared any biographical information


Posts by admin

Trung Tâm Phật Giáo Cairnlea Sẽ Đón Khách Viếng Thăm Cúng Dường Xây Dựng Ngày 24 Và 25/02/2018

FebruaryUTCbMon, 19 Feb 2018 11:24:10 +0000000000amMon, 19 Feb 2018 11:24:10 +000018 19, 2018 - 11:24 am02

Hình Ảnh Đêm Giao thừa Năm 2018 Mậu Tuất Tại Chùa Hoa Nghiêm

FebruaryUTCbMon, 19 Feb 2018 11:23:10 +0000000000amMon, 19 Feb 2018 11:23:10 +000018 19, 2018 - 11:23 am02

Đem Lại Mùa Xuân

FebruaryUTCbMon, 19 Feb 2018 10:59:29 +0000000000amMon, 19 Feb 2018 10:59:29 +000018 19, 2018 - 10:59 am02

Tết Quê Của Ngày Xưa Ơi!

FebruaryUTCbMon, 19 Feb 2018 07:21:56 +0000000000amMon, 19 Feb 2018 07:21:56 +000018 19, 2018 - 7:21 am02

Đón Tết Ở Chùa

FebruaryUTCbSun, 18 Feb 2018 15:25:40 +0000000000pmSun, 18 Feb 2018 15:25:40 +000018 18, 2018 - 3:25 p02

Đầu năm hướng về Tam bảo

FebruaryUTCbSun, 18 Feb 2018 13:40:37 +0000000000pmSun, 18 Feb 2018 13:40:37 +000018 18, 2018 - 1:40 p02

Đầu Năm Đi Chùa

FebruaryUTCbSat, 17 Feb 2018 15:41:52 +0000000000pmSat, 17 Feb 2018 15:41:52 +000018 17, 2018 - 3:41 p02

Cái Nhìn Mùa Xuân

FebruaryUTCbSat, 17 Feb 2018 13:44:09 +0000000000pmSat, 17 Feb 2018 13:44:09 +000018 17, 2018 - 1:44 p02