Archive for category Mục Hay

Hạnh Phúc Chân Thường – Phần V

PHẦN 5. QUÁN TƯỞNG CHUNG CUỘC VỀ MỘT ĐỜI SỐNG TÂM LINH

Chương 15

CÁC GIÁ TRỊ TINH THẦN CĂN BẢN

Nghệ thuật của hạnh phúc có nhiều nhân tố. Như chúng ta đã thấy, nghệ thuật này bắt đầu bằng việc phát huy sự thông hiểu những uyên nguyên chân thật nhất của hạnh phúc rồi đến việc lựa chọn thứ tự ưu tiên của cuộc sống dựa trên sự vun bồi những nguyên uỷ này. Chúng ta cần những nguyên tắc nội tại, cần một tiến trình nhổ tận gốc rễ các trạng thái tâm thức có tính cách phá hủy và từ từ thay thế bằng những yếu tố tích cực/xây dựng như thân ái, khoan nhượng và tha thứ. Read the rest of this entry »

No Comments

Hạnh Phúc Chân Thường – Phần IV

PHẦN 4. KHẮC PHỤC CHƯỚNG NGẠI

Chương 12

ĐƯA ĐẾN ĐỔI THAY

DIỄN TRÌNH THAY ĐỔI

Tôi hỏi đức Đạt Lai Lạt Ma: “Chúng ta đã thảo luận về khả năng đạt được hạnh phúc bằng cách loại trừ những cảm xúc và ý hướng tiêu cực. Nói một cách tổng quát, xin Ngài cho biết người ta phải làm thế nào để đạt được khả năng này tức là khai trừ những cảm xúc tiêu cực đồng thời tiến hành những thay đổi tích cực trong cuộc sống?” Read the rest of this entry »

No Comments

Hạnh Phúc Chân Thường – Phần III

PHẦN 3. CHUYỂN HÓA ĐAU THƯƠNG

Chương 8

ĐỐI DIỆN VỚI KHỔ NÃO

Lúc đức Phật còn tại thế, có một người đàn bà tên là Kisagotami đã vô cùng đau khổ khi đứa con trai duy nhất của bà tử nạn. Bà chạy hết người này đến người kia với hy vọng tìm ra thuốc cải tử hoàn sinh cho đứa con. Bà nghe người ta nói đức Phật có thứ thuốc đó. Kisagotami tìm đến, đảnh lễ đức Phật rồi nói :

“Ngài có biết thuốc gì để cứu sống con tôi ?” Read the rest of this entry »

No Comments

Hạnh Phúc Chân Thường – Phần II

PHẦN 2. NHIỆT TÌNH VÀ TỪ TÂM CỦA NHÂN LOẠI

Chương 5

MỘT KHUÔN MẪU MỚI CỦA TÌNH CẢM RIÊNG TƯ

CÔ ĐƠN VÀ KẾT NỐI

Tôi bước vào phòng khách riêng của đức Đạt Lai Lạt Ma trong khách sạn và Ngài ra hiệu mời tôi ngồi. Khi trà được rót ra, đức Đạt Lai Lạt Ma bỏ dép ra và ngồi thoải mái trong chiếc ghế bành quá khổ. Read the rest of this entry »

No Comments

Hạnh Phúc Chân Thường – Phần I

PHỤ CHÚ

Trong cuốn sách này, rất nhiều những lời đối thoại với đức Đạt Lai Lạt Ma được kết tập lại. Những lần gặp gỡ riêng với Ngài tại Arizona và Ấn Độ được dùng làm cơ sở cho cuốn sách này với một mục đích rõ rệt là đưa ra những quan điểm của Ngài về một cuộc sống hạnh phúc hơn. Tôi đã hiệu đính lại bằng sự quan sát và chú giải theo cảm quan của một tâm lý gia Tây phương. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã rất độ lượng khi cho phép tôi dùng bất cứ hình thức nào thích nghi nhất để truyền đạt lại những ý tưởng của Ngài. Read the rest of this entry »

No Comments

Tiếng VIỆT Hồn VIỆT

Như ta đã thấy, nhiều dân-tộc trên thế-giới phải vay mượn ngôn-ngữ của nước khác để làm ngôn-ngữ cho dân-tộc mình. Trong khi đó Tiếng Việt ta có một gía-trị độc-đáo là ngôn-ngữ chung cho cả một dân-tộc, là thứ tiếng thống-nhất có 80 triệu người nói thuần- túy Tiếng Việt như là ngôn-ngữ chính. Điều hãnh-diện nữa là Tiếng Việt được các nhà ngôn-ngữ-học xếp vào một trong 40 ngôn-ngữ quan-trọng trên thế-giới. Read the rest of this entry »

No Comments

Tuyển Tập Phật Pháp

Đôi dòng giới thiệu.

Dù xuất gia hay tại gia, tất cả người con Phật đều có chung một chí hướng, một lý tưởng tự lợi, lợi tha, tiến lên trên con đường giải thoát trong khung trời chánh pháp của đức Như Lai. Muốn được như vậy phải tinh tấn tu hành nương theo theo sự chỉ dạy của chư Phật Tổ từ ngàn xưa còn lưu lại. Có được như vậy mới vươn lên và bay cao vút như cánh chim đại bàng vượt ngàn tung gió trong biển đời nhiều bão táp phong ba và thật nhiều khổ đau hệ lụy.

Người con Phật cần chọn cho mình một pháp môn rồi hành trì miên mật để được kết quả mong muốn. Quyển sách nầy là một tuyển tập mà chúng tôi gom góp từ ba tập sách sau đây: Read the rest of this entry »

No Comments

Tuyển tập thơ Nhất Hạnh

Thầy đọc thơ

 

Thử tìm dấu chân trên cát

Chơn Không Cao Ngọc Phượng ghi chép về thơ Thầy Nhất Hạnh Read the rest of this entry »

No Comments