Archive for category Phật Giáo

Chữ Hiếu Theo Phật Giáo Nam Tông

Nói đến Vu Lan là phải nói đến mùa báo hiếu; mùa mà những người con nam nữ nhớ đến công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ và muốn làm việc gì đó để đền ơn đáp nghĩa.

Bởi vì công ơn cha mẹ quả thật trên đời này không có gì thiêng liêng bằng.

Công ơn ấy đã thấm trong ta từ thuở tượng hình, đến với ta qua hơi ấm, qua bàn tay trìu mến, qua dòng sữa bổ dưỡng và qua giọng hát ngọt ngào. Cha mẹ là hình ảnh đầu tiên mà ta nhìn thấy khi ta mở mắt chào đời và cũng là người làm cho ta nhớ mãi nụ cười, ánh mắt và hương vị yêu thương của cha mẹ dành cho mình. Read the rest of this entry »

No Comments

Đại Lễ Vu Lan 2017 Tại Chùa Hoa Nghiêm

Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại chư Phật tử về chùa tham dự Đại Lễ Vu Lan 2017 tại chùa Hoa Nghiêm vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật 3-9-2017 nhằm 13 tháng 7 năm Đinh Dậu. Xin nhấn vào hình để xem hình lớn.

Quang cảnh chùa Hoa Nghiêm chuẩn bị cho buổi Đại Lễ Vu Lan Read the rest of this entry »

No Comments

Hiếu Hạnh

Hôm nay nhân ngày Tự Tứ, quí Phật tử về Thiền viện cúng dường lễ Vu Lan, chúng tôi sẽ nói một ít chuyện đạo lý mang ý nghĩa báo hiếu để quí vị nhận hiểu và áp dụng chữ Hiếu đúng theo tinh thần Phật dạy. Từ lâu chúng ta đã nghe nói về ngài Mục Kiền Liên với lễ báo hiếu Vu Lan, tức ngày rằm tháng bảy, ngày hoan hỷ của mười phương chư Phật và chúng Tăng. Nói đến Tôn giả Mục Kiền Liên, ai cũng biết Ngài cùng với Tôn giả Xá Lợi Phất được xem như hai cánh tay phải và trái của đức Phật. Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất, còn Ngài là thần thông đệ nhất. Tư cách của hai vị đại đệ tử này trong Tăng đoàn rất đặc biệt. Đại chúng đều kính nể uy đức của hai Ngài. Read the rest of this entry »

No Comments

Searching Star

I am gazing stars in a lonely night
And recalled you for years and years passed
Now on the other side of the world
Have you found your happiness time?

Please do not remember, on the past
Ashes turned cold, hided forgotten… sad memories
My feelings, I buried that in a deep grave
Thank you lit part of my life, shared meaningful thought

Every night, looking thru a dark sky to pray
And try to find the star – in which I named you (MUM-DAD)

tp

No Comments

Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo – Phần 28-31

Gems of Buddhist Wisdom
Buddhist Missionary Society, Malaysia, 1983, 1996
Thích Tâm Quang dịch
Chùa Tam Bảo, California, Hoa Kỳ, 2000

28 – TÔN GIÁO TRONG THỜI ÐẠI KHOA HỌC

Hòa Thượng Tiến Sĩ K. Sri Dhammananda

Ngày nay chúng ta sống trong thời đại khoa học, hầu hết mọi khía cạnh của cuộc đời đều bị ảnh hưởng bởi khoa học. Từ cuộc cách mạng khoa học vào thế kỷ thứ Mười Bảy, khoa học tiếp tục ảnh hưởng lớn lao đến những gì chúng ta nghĩ và làm. Read the rest of this entry »

No Comments

“MẸ ???”

Hoằng Pháp online là kênh Youtube

No Comments

Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo – Phần 24-27

Gems of Buddhist Wisdom
Buddhist Missionary Society, Malaysia, 1983, 1996
Thích Tâm Quang dịch
Chùa Tam Bảo, California, Hoa Kỳ, 2000

24 – ÐỊA VỊ CỦA PHỤ NỮ TRONG PHẬT GIÁO

Hòa Thượng Tiến Sĩ K. Sri Dhammananda

Thái độ xã hội đối với phụ nữ đã được đánh dấu bởi sự kỳ thị hậu thuẫn bởi thành kiến và ảnh hưởng tôn giáo. Cho nên, kỳ thị phụ nữ chắc chắn là nét chung của tất cả các xã hội. Thành kiến và trở ngại phải đương đầu của người phụ nữ đều tương tự giống nhau tại Phi Châu, Á Châu, Mỹ Châu hay Âu Châu. Ðó là một sự làm cho bất lực đặc biệt mà người phụ nữ phải nếm trải căn bản của nó là thành kiến tôn giáo. Read the rest of this entry »

No Comments

Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo – Phần 20-23

Gems of Buddhist Wisdom
Buddhist Missionary Society, Malaysia, 1983, 1996
Thích Tâm Quang dịch
Chùa Tam Bảo, California, Hoa Kỳ, 2000

20 – CÓ PHẢI NGƯỜI PHẬT TỬ SÙNG BÁI THẦN TƯỢNG KHÔNG?

Tiến Sĩ K. Sri Dhammananda

Ðối Tượng Của Sự Tôn Kính.

Trong mọi tôn giáo, có một số đối tượng hay biểu tượng về mục đích tôn kính. Trong Phật Giáo có ba đối tượng tôn giáo chính về mục đích này: Read the rest of this entry »

No Comments