Archive for category Phật Giáo

Lời Dạy Của Đức Phật Về Khổ Đau Và Hạnh Phúc

Mở đầu, chúng tôi xin dẫn đại ý ba câu kinh Pháp cú sau đây, vừa như lời cầu chúc đầu năm chúng tôi gởi đến quý Phật tử, vừa hy vọng mọi người chúng ta sẽ nhận ra những lời dạy hết sức giản dị nhưng vô cùng thâm thúy của bậc Đạo sư nói về một nếp sống hạnh phúc an lạc thật sự giữa cuộc đời:

“ Vui thay chúng ta sống, không tham giữa cuộc đời đầy tham;
Vui thay chúng ta sống, không sân giữa cuộc đời đầy sân;
Vui thay chúng ta sống, không mê lầm giữa cuộc đời mê lầm.” Read the rest of this entry »

No Comments

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bát Niết Bàn Phẩm 23k – Sư Tử Hống Bồ Tát

TT Thích Phước Tấn

No Comments

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bát Niết Bàn Phẩm 23j – Sư Tử Hống Bồ Tát

TT Thích Phước Tấn

No Comments

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bát Niết Bàn Phẩm 23i – Sư Tử Hống Bồ Tát

TT Thích Phước Tấn

No Comments

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bát Niết Bàn Phẩm 23h – Sư Tử Hống Bồ Tát

TT Thích Phước Tấn

No Comments

Đã, Đang, Và Sẽ … – Hiện Tại Thi Hành Pháp… – Khoảnh Khắc Thời Gian

Trước vẫn thường phương tiện nên sao chép,
Từng phẩm kinh ý nghĩa để cúng dường
Hữu tình, vô hình chung khắp bốn phương
Nay đại duyên biết thêm điều chưa rõ !
Read the rest of this entry »

No Comments

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bát Niết Bàn Phẩm 23g – Sư Tử Hống Bồ Tát

TT Thích Phước Tấn

No Comments

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bát Niết Bàn Phẩm 23f – Sư Tử Hống Bồ Tát

TT Thích Phước Tấn

No Comments