Archive for category Phật Giáo

Giữa Tháng Chín

giữa tháng chín
ừ thì nửa tháng đã qua
mùa Xuân rảo bước sóng đùa nhạc vui
nghĩ thầm thế sự rối nùi
bên bờ sống chết người người đắn đo
ừ thì phá chấp buông lo
đếm từng hơi thở, hít vào thở ra….

vạnhữu Xuân2021

No Comments

Ngàn Thu Thương Nhớ Mẹ

Từ Nghĩa Trang ! Con đau buồn khóc Mẹ
Tiễn Mẹ yêu an nghỉ giấc ngàn thu
Trời mây mờ xám lạnh phủ âm u
Như thầm nhủ đến phút giờ Vĩnh Biệt !
Read the rest of this entry »

No Comments

Mộng Trong Mộng, Ai Tỉnh Ai Say – Thân Tâm Nhất Như – Tỉnh Say Cơn Mộng Đời

Mộng trong mộng, ai tỉnh ai say ?

Đờin người chớp mắt qua đi như giấc mộng
Nhưng… mộng trong mộng ai tỉnh ai say ?
Trà đàm vấn đáp… nhiều câu hỏi thật hay
Ta có thể ung dung bình thản ngồi tu Đạo lý ?
Read the rest of this entry »

No Comments

Chùa Quang Minh – Phẩm Phổ Môn 22.08.2021 – 2PM

HT Thích Phước Tấn

No Comments

Chùa Quang Minh – Phẩm Phổ Môn – Kinh Vu Lan Bồn và Phụ Mẫu Báo Ân 22.08.2021 – 9.30AM

HT. Thích Phước Tấn

No Comments

Quan Niệm Thế Giới Địa Ngục

Vấn đề thế giới địa ngục là vấn đề rất nhiều nghi vấn, những người theo đạo Phật thì tin có thế giới địa ngục, những người không theo đạo Phật thì không tin có thế giới địa ngục và có một hạng người thì nửa tin nửa ngờ. Một nhà truyền giáo đạo Phật mà không tin có thế giới địa ngục thì người đó phản bội lại với Phật Giáo và muốn đưa vấn đề này lên trên bình diện thực tại là một vấn đề khó khăn nhưng không phải là không được. Hôm nay, chúng ta xét nghiệm qua các tư liệu của Phật giáo:

1. Bắt đầu chúng ta xét nghiệm qua các Kinh Luận: Các Kinh Luận đại khái như, Kinh Địa Tạng, KinhVu Lan Bồn, Kinh Trường Bộ, Luận Thuận Chánh Lý..v..v… Muốn xét nghiệm những Kinh Luận này, trước hết chúng ta phải duyệt qua quá trình lịch sử của thời đại; thời đại thứ nhất, kể từ thời kỳ Đức Phật Thích Ca ra đời trở về trước được gọi là thời đại Thần Thông độc tôn, thời đại thứ hai, kể từ thời kỳ vào khoảng 2000 năm sau Phật nhập diệt là thời đại Võ Lâm độc tôn, thời đại thứ ba là thời kỳ hiện đại được gọi là thời đại Khoa Học độc tôn. Read the rest of this entry »

No Comments

Tụng Sám Hối Nghiệp Phiền Não ( Có chữ )

ĐĐ.Thích Trí Thoát
Quy Y Tam Bao – www.youtube.com

No Comments

Kinh Sám Hối Khẩu Nghiệp

ĐẠI ĐỨC THÍCH TRÍ THOÁT
Quy Y Tam Bao – www.youtube.com

No Comments