Archive for category Kinh Pháp

Tương Lai Gia Đình Phật Tử Việt Nam

Tương lai Gia đình Phật tử Việt Nam

(Pháp Thoại Hòa thượng Thích Thái Hòa giảng cho các anh chị em H.Tr GĐPT, tại chùa Phổ Từ, Thành phố Hayward, miền Bắc California,USA)

Nam Mô Bổn Sư Thích ca Mâu Ni Phật

Thưa các anh chị em Huynh Trưởng GĐPT hiện diện quý mến!

Đức Phật dạy:

“Dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị”.

(Muốn biết nhân đời trước, xem thọ báo đời nàỵ. Muốn biết quả đời sau, xét việc hiện đương làm!). Read the rest of this entry »

No Comments

Tình Người Trong Cuộc Sống

ĐÔI LỜI TÂM SỰ

Con người là loài có hai chân, đầu đội trời chân đạp đất, có văn hóa, có văn minh, có hiểu biết, có yêu thương, nhờ biết suy nghĩ nhận thức tốt và biết cách thăng hoa trong cuộc sống nên gọi là cótình người. Nhờ có suy nghĩ và biết vận dụng đi theo chiều hướng tốt đẹp thì con người mở rộng tấm lòng nhân ái, biếtsan sẻ và giúp đỡ nhân loại. Ngược lại, vận dụng đi theo chiều hướng xấu làm tổn hại cho tất cả chúng sinh, nên loài người khi thấy biết sai lầm thì vô cùng cực ác, có thể tàn sát giết hại một cách dã man và hủy diệt môi trường sự sống không thương tiếc, vì lợi ích cho riêng mình nhất là những ông vua thời phong kiến. Read the rest of this entry »

No Comments

Triết Lý Và Thực Tiễn Của Pháp Môn Tịnh Độ

Luận niệm Phật

Phật pháp có nguồn gốc từ Ấn Độ, được lưu truyền đến Trung Quốc và các quốc gia khác trên thế giới. Mục đích của Phật pháp không ngoài việc giúp chúng sinh giác ngộ tự tâm, xa lìa khổ đau, đạt được an lạc. Danh từ “Phật” có nghĩa là “giác”, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Phật lấy từ bi làm gốc. Từ nghĩa là ban vui, bi nghĩa là cứu khổ. Read the rest of this entry »

No Comments

Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận

Quyển “Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận” nầy do Cư sĩ Nhứt Như dịch từ nguyên bản chữ Hán, Chùa Thiên Phước ấn hành vào năm 1952 tại Sài Gòn. Quyển nầy là một bộ Kinh do Đức Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-Tát thưa hỏi những đoạn khó khăn như : Tứ-cú kệ, Kim-cang tâm, Tứ-sanh, Lục-đạo, Thập-thánh, Tam-hiền, v.v… Read the rest of this entry »

No Comments

KINH DƯỢC SƯ TRỌN BỘ ( PHỤ ĐỀ )

ĐĐ.THÍCH TRÍ THOÁT TỤNG

Quy Y Tam Bao – www.youtube.com

No Comments

Bốn Điều Mang Lại Hạnh Phúc

CÂU CHUYỆN VỀ CHƯ TĂNG, KỆ 194 – KHO BÁU SỰ THẬT,
(Four Factors Of Happiness – The Story Of Many Monks, Verse 194 – Treasury Of Truth, Illustrated Dhammapada – Weragoda Sarada Maha Thero – Illustrations by Mr. P. Wickramanayaka)

BÀI KỆ 194:

194. Sukho Buddhānaṃ uppādo
sukhā saddhammadesanā
sukhā saṅghassa sāmaggi
samaggānaṃ tapo sukho. (14:16) Read the rest of this entry »

No Comments

Kinh Kim Cang – Phẩm Phổ Môn

GIỚI THIỆU

Trong tập này gồm kinh Kim Cang và phẩm Phổ Môn, cả hai nội dung này đều chuyển tải tư tưởng kinh điển thuộc hệ Bắc tông.

– Nội dung kinh Kim Cang là đại ý tiêu biểu của tư tưởng hệ Bát-nhã, nhằm xiển dương tinh thần Vô trụ bất cứ đối tượng nào (sáu trần) để đoạn tận chấp thủ ngã (và pháp), thành tựu Chánh tri kiến Vô lậu, Vô ngã, tức viên mãn Trí tuệ Bát-nhãhội nhập quả vị Phật-đà. Đấy là con đường thực hiện hạnh nguyện Bồ-tát qua nội dung Lục độ với tiêu chí Vô trụ để chuyển hóa Lục độ thành Lục độ Ba-la-mật, viên mãn tự độ, độ tha, tức viên thành Đại Từ bi, Đại Trí tuệ, đạt quả vị giải thoát cuối cùng – Phật-đà. Read the rest of this entry »

No Comments

Sinh Ký Tử Quy

Trong bài này Ðaị sư Ajahn Chah, một vị sư Thái lan có lối giảng dậy thật giản dị, chân thực đã thu hút được nhiều đệ tử tây phương, nói chuyện với một nữ đệ tử già yếu đang sắp chết. Bằng một giọng trầm tĩnh sâu xa, đại sư nhắc lại cho bà nghe về lý vô thường, và dạy những phương tiện để đối phó với những đau khổ — trước tiên là niệm chú, rồi tập trung tư tưởng vào hơi thở. Niệm chú ở đây không có ý nghĩa thần bí gì, mà chỉ là dùng những câu nói có năng lực tốt lành diệu dụng để bảo vệ tâm trí khỏi những khởi niệm về trạng thái đau khổ của một người đang nằm trên giường bệnh. Khi tâm dần dần lìa khỏi những khởi niệm tự phát nơi thân và bắt đầu cảm nhận được những năng lực tốt lành, sự lo sợ sẽ tan đi và thay vào đó là một trạng thái an tĩnh đủ để cho tâm tập trung được vào nhịp lên xuống của hơi thở. Read the rest of this entry »

No Comments