Archive for category Phim Ảnh

Những Bài Hát Về MẸ Khiến Cả THẾ GIỚI Phải Khóc

Ánh Sáng Phật Pháp

No Comments

Cách Đền Ơn Báo Hiếu Cha Mẹ Đúng Nhất

[ĐỪNG AI BỎ QUA] Thích Thiện Thuận giảng

No Comments

Con Nợ Mẹ Một Lời Xin Lỗi

Pháp Thoại Khai Tâm

No Comments

Viết Cho Mẹ

Thầy Thích Thiện Thuận mới nhất 2017

No Comments

Tình Mẹ Rộng Như Biển Lớn

Thầy Thích Thiện Thuận Mới Nhất

No Comments

Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Mẹ Cha

Chùa Hoằng Pháp – Việt Nam

No Comments

Please Re-Think


Down load ppsx file

Sưu Tầm

No Comments

Phật Tử Tham Dự Sinh Nhật Thầy – 2017

Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại chư Phật tử về chùa tham dự lễ sinh nhật Thẩy Trụ Trì Thích Thiện Tâm tại chùa Hoa Nghiêm. Xin nhấn vào hình để xem hình lớn.

Read the rest of this entry »

No Comments