Archive for category Phim Ảnh

Tu Là Nhẹ Nhàng

Tu Là Nhẹ Nhàng do Đ.Đ.THÍCH MINH THÀNH thuyết giảng với độ dài 1 giờ 25 phút…. qua đó chúng ta sẽ biết được các phương pháp quen thuộc trong Phật Giáo… nhưng vô cùng kiến hiệu khi mang áp dụng vào đời sống hằng ngày chúng ta sẽ thấy tâm tư nhẹ nhàng an lạc và tự tại…..

ĐĐ. Thích Minh Thành

http://www.phatam.com

No Comments

Sống An Lạc


Click on the image to download the pps file

Cúc Nguyễn Sưu Tầm

No Comments

Đừng Quên Nhân Qủa

Đừng quên nhân quả!

Đừng quên nhân quả!

Posted by Bồ Tát Quan Âm on Wednesday, November 21, 2018

No Comments

Hình Ảnh Lễ Truy Điệu Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang

Hình ảnh buổi lễ do Cô Huệ Hiếu ghi hình lại – xin nhấn vào hình xem nguyên cỡ

Read the rest of this entry »

No Comments

Sống Một Ngày Vui

Thầy Thích Pháp Hòa

www.youtube.com

No Comments

Người Khéo Nói

Thích Pháp Hòa

www.youtube.com

No Comments

Không Ai Thương Mình Bằng Chính Mình

Thích Trí Huệ

http://www.niemphat.vn/2014/12/khong-ai-thuong-minh-bang-chinh-minh/

No Comments

Một Chút Ấm Áp

Click to down load the pps file

http://www.tintuccaonien.com/slideshows/motchutamap.pps

No Comments