Archive for category Phim Ảnh

Sinh Nhật HT Thích Thiện Tâm 15-08-2018

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi tiệc sinh nhật Thầy Trụ Trì Thích Thiện Tâm do qúy Phật tử Chùa Hoa Nghiêm tổ chức vào tối thứ Tư 15-08-2018

Read the rest of this entry »

No Comments

Con tàu cuộc đời


Click on the image to download the swf file

Nguyễn Huy Nghiêm sưu tầm

No Comments

Nên Hồi Hướng Công Đức Cho Oán Thân Trái Chủ

Read the rest of this entry »

No Comments

Trái Tim Từ Bi

Thuyết giảng: Thầy Thích Pháp Hòa

 

No Comments

Chữ Tịnh Trong Tịnh Độ

Thuyết giảng: Thầy Thích Trí Huệ

http://www.niemphat.vn/2014/11/chu-tinh-trong-tinh-do/

No Comments

Sự linh ứng của Quán Thế Âm Bồ Tát

Những Mẫu Chuyện về sự linh ứng của Quán Thế Âm Bồ Tát – Thích Tịnh Từ

http://www.niemphat.vn/2013/11/su-linh-ung-quan-the-am-bo-tat/

No Comments

Mật Pháp Để Thành Công Và An Lạc Trong Cuộc Sống

Mật pháp để thành công và an lạc trong cuộc sống

Thuyết giảng: Thầy Thích Huyền Diệu

http://www.niemphat.vn/2013/11/mat-phap-de-thanh-cong-va-lac-trong-cuoc-song/

No Comments

Biết Chuyển Nghiệp

Thuyết giảng: Thầy Thích Pháp Hoà

No Comments