Archive for category Phim Ảnh

Tâm


Click on the image to download the pps file

Minh Liên Sưu Tầm

No Comments

Hình Ảnh Tiệc Chay Gây Quỹ Tháng 11-2017

Dưới đây là một số hình ảnh của các buổi tiệc chay gây quỹ trong tháng 11-2017 để xây dựng Trung Tâm Giáo Hội PGVNTN Tại UĐL Và TTL xin nhấn vào hình để xem cở lớn hơn
Read the rest of this entry »

No Comments

Hình Ảnh Gây Quỹ Tại Chùa Quang Minh Tối 11/11/2017

Dưới đây là một số hình ảnh buổi gây quỹ xây dựng trung tâm Giáo Hội Phật Giáo Úc Châu Cairnlea – Brimbank – Melbourne vào tối thứ bẩy 11/11/2017 tại chùa Quang Minh do Mai Hương ghi hình lại (please click on the image to view the full-size)


Hình ảnh Chánh Điện Chùa Quang Minh Read the rest of this entry »

No Comments

Hình Ảnh Lễ Vía Quan Âm Tại Chùa Hoa Nghiêm Trưa Ngày 4-11-2017

Dưới đây là hình ảnh do Huệ Hiếu ghi lại buổi Lễ Vía Quan Ăm tổ chức tại Chùa Hoa Nghiêm vào trưa ngày Chủ Nhật 4-11-2017 ̣- xin nhấn vào hình để xem cở lớn.
Read the rest of this entry »

No Comments

Nhiệm Mầu Câu Niệm Phật (Rất Hay)

Thích Trí Huệ

www.youtube.com

No Comments

Làm Chủ Được Mình Là Tu

Chúng ta đã từng nghe thầy giảng đề tài Biết Được Mình là tu, cái biết được mình chỉ là sự khởi đầu, nhìn nhận được trạng thái của tâm lý mình, nhưng mình chưa có khả năng điều phục nó. Thì hôm nay thông qua bài giảng “Làm Chủ Được Mình Là Tu” của Thầy Thích Phước Tiến chúng ta sẽ biết được cách điều phục tâm của chúng ta để tu tập tốt hơn.

Thích Phước Tiến

No Comments

Con Đường Nhỏ

Click to down load the pps file

http://www.trunghocthuduc.com

No Comments

Niệm Phật Giải Thoát Sanh Tử

Thích Nữ Như Lan

http://www.phatam.com/video/thich-nu-nhu-lan/niem-phat-giai-thoat-sanh-tu-video_881769ee6.html

No Comments