Archive for category Phim Ảnh

Hình Ảnh Lễ Trai Tăng Vu Lan 2019 Tại Chùa Hoa Nghiêm Ngày 18/8/2019

Dưới đây là một số hình ảnh lễ Trai Tăng Vu Lan được tổ chức tại Chùa Hoa Nghiêm vào trưa thứ Bảy ngày 18/08/2019 với sự tham dự đông đảo của hơn quý Tăng, Ni, Phật tử và đồng bào ở vùng Đông Nam Melbourne do Cô Huệ Hiếu ghi hình lại- xin nhấn vào ảnh để xem cở lớn hơn

Read the rest of this entry »

No Comments

Mẹ Tôi – Võ Hạ Trâm (Sáng Tác: Trần Tiến)

Mẹ ơi – con đã già rồi, còn ngồi nhớ mẹ khóc… như trẻ con
Mẹ ơi – con đã già rồi, còn ngồi ngơ ngẩn nhớ… ngôi nhà xưa
Ngày xưa – cha ngồi uống rượu, mẹ ngồi đan áo
Ngoài kia mùa đông… cây bàng lá đổ.
Read the rest of this entry »

No Comments

Kinh Vu-lan và Báo ân Cha Mẹ

Đây là 1 trong 5 Nghi thức ấn tống để hồi hướng công đức cho cha mẹ nhân mùa Vu-lan năm Tân mão, PL: 2555

Thực hiện: Tỷ kheo Thích Quang Huệ – Chùa Hiếu Quang, 141 Phan Bội Châu – Huế

Thu tại Hà Nội, tháng 7/2011. PL: 2555

http://chuatulien.com

No Comments

Mẹ Slide Show


Click on the image to download the pps file

Nhạc Minh Đức – Hồng Mơ Trình Bày

http://www.tintuccaonien.com/slideshows/ME.pps

No Comments

Những Ca Khúc Về Cha Mẹ Ý Nghĩa

Sư Thầy Thích Nhuận Thanh

No Comments

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

HT. Thích Trí Thoát – Trì Tụng

No Comments

Phật Thuyết Kinh A Di Đà

A-di-đà kinh là bản rút ngắn của Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Kinh. Đây là một trong ba bộ kinh quan trọng nhất của Tịnh Độ tông, lưu hành rộng rãi tại Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam. Kinh này trình bày phương pháp nhất tâm niệm danh hiệu A-di-đà và sẽ được A-di-đà tiếp độ về cõi Cực lạc lúc lâm chung (niệm Phật).

Kinh A Di Đà do đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết về y và chánh báo của đức Phật A Di Đà nơi thế giới Cực lạc ở phương Tây, cách cõi Ta bà này mười muôn ức cõi Phật. Kinh cũng chỉ bày pháp môn niệm Phật để được vãng sanh về cõi Cực lạc của đức Phật A Di Đà. Theo vi.wikipedia.org

Phật Thuyết Kinh A Di Đà 1/2

Read the rest of this entry »

No Comments

Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ

Tập phim kể về pháp hội Vô Lượng Thọ. Nơi ấy Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết minh cho chúng sanh thấy nguyện lực đức Phật A Di Đà và nhân duyên mật thiết giữa chúng sanh cõi Ta bà với đức Phật này. Cũng chính trong pháp hội Vô Lượng Thọ, đức Thích Ca còn khẳng định rằng, chúng sanh cách Phật lâu xa về sau, ngoài pháp môn Niệm Phật ra, không có pháp môn nào cứu giúp chúng sanh giải thoát luân hồi sanh tử có hiệu năng bằng pháp môn Tịnh độ. Khi Phập pháp tận diệt hết trên cõi đời, chỉ còn lại độc nhất kinh Vô Lượng Thọ kéo dài thêm 100 năm nữa trước khi mạt pháp kết thúc. Người tu học Phật mà không đọc, không tin lời đức Phật nói ở kinh Vô Lượng Thọ, thì quả thật khó mà đạt đạo giác ngộ giải thoát.

Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ 1/2

Read the rest of this entry »

No Comments