Archive for category Phim Ảnh

Phụ nữ xinh đẹp


Click on the image to download the pps file

Cúc Nguyễn sưu tầm

No Comments

Những con đường đáng suy nghĩ


Click on the image to download the pps file

Minh Liên sưu tầm

No Comments

Di Sản Thế Giới


Click on the image to download the pps file

 

Trần Đình Hoành & Trần Lê Túy Phượng

No Comments

Tuyên ngôn hòa bình

TUYÊN NGÔN HÒA BÌNH

Nguyên Giác dịch sang tiếng Anh

Thiền là một con đò dùng để đưa người rời bỏ bờ khổ đau và vô minh để tới bờ của an lạc và giải thoát; do vậy, một Thiền sư sống và làm việc như một người lái đò để giúp chúng sinh.

Băng hình có thể xem ở đây:

Read the rest of this entry »

No Comments

Đi Chùa Ngày Rằm Tháng Giêng

Ai đi chùa ngày rằm tháng giêng cần phải biết những điều này

Thầy Thích Pháp Hòa

No Comments

Tam Bảo Nhiệm Mầu

Thầy Thích Pháp Hòa

www.youtube.com

No Comments

Tội Và Phước

Thầy Thích Phước Tiến giảng

www.youtube.com

No Comments

Vui Với Những Gì Mình Có

Thầy Thích Pháp Hòa

www.youtube.com

No Comments