Archive for category Phim Ảnh

Chú Công Đức Bảo Sơn Đà La Ni

Hợp Ca Nhóm – Võ Tá Hân (Phổ Nhạc)


http://www.youtube.com

No Comments

Exceptional Trees

Click on the image to download the pps file

http://www.tintuccaonien.com/slideshows/exeptional_trees.pps

No Comments

Bài Học Về Lòng Từ Bi

Thầy THÍCH PHƯỚC TIẾN giảng tại Chùa QUAN ÂM CANADA

Theo phatphapungdung.com

No Comments

Nghiệp Và Định Mệnh

ĐĐ. Thích Phước Tiến

www.youtube.com

No Comments

Phật Pháp Tùy Duyên

Giảng Sư Thích Phước Tiến

www.youtube.com

No Comments

Tây Phương Cực Lạc Thế Giới

Trích lục từ phim hoạt hình Phật Giáo “Mười Câu Chuyện Đức Phật” (Ten Stories Of The Buddha), câu chuyện thứ 10: “Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ” (The Buddha Speaks of Infinite Life Buddha Sūtra).

http://chuatulien.com

No Comments

Ảnh Thánh Tích Lumbini Nơi Đức Phật Đản Sinh

Read the rest of this entry »

No Comments

Đạo Phật Là Gì

TT. Thích Nhật Từ – Đạo Phật Ngày Nay

No Comments