Archive for category Phim Ảnh

Bí Mật Nghiệp và Nhân Quả

Thầy Thích Trí Huệ –
https://thuyetphapmoi.com/2018

No Comments

Cảm Ơn Đời


Click on the image to download the pps file

Nguyễn Huy Nghiêm sưu tầm

No Comments

Khai Thị Về Kinh Và Chú Thủ Lăng Nghiêm

HT.Tuyên Hóa

https://www.youtube.com – meogracie posted

No Comments

Kinh A Di Đà

Thầy TRÍ THOÁT tụng

http://phapbao.org/kinh-a-di-da

No Comments

Kinh Dược Sư

Thích Trí Thoát tụng

http://phapbao.org/kinh-duoc-su/

No Comments

Wat Pa Maha Cheli Kawe Temple


Click on the image to download the pps file

Cúc Nguyễn sưu tầm

No Comments

Nhạc Hồ Như…

Hồ Như, Nhạc Hoàng Quốc Bảo, Vũ Khanh hát.

Bài hát là một tuyệt phẩm của HQB, video trên đây, có lẽ cũng là một tuyệt phẩm, chuyển tải được tâm thanh tịnh, xuất thế trong mông lung trời, nước, chùa xưa,…với chú tiểu đẹp như một đồng tử trên cõi trời, trong sáng như tịnh tâm,… với rách mướt, nghèo nàn trong lũ lụt ngập tràn…như hồng thủy của dục vọng làm chìm đắm lòng người… và hình bóng người/hình bóng em, còn thấp thoáng, ẩn hiện đâu đây… Read the rest of this entry »

No Comments

Lời tâm sự của Cha Mẹ khi về già


Click on the image to download the pps file

Cúc Nguyễn Sưu Tầm

No Comments