Archive for category Phim Ảnh

Hình Ảnh Phật Tử Chùa Hoa Nghiêm Hành Hương Đầu Năm 2019

Dưới đây là một số hình ảnh Phật tử Chùa Hoa Nghiêm đi hành hương các chùa tại Melbourne trong dịp đầu năm 2019 do Cô Huệ Hiếu ghi lại – xin nhấn vào hình để xem cở lớn hơn
Read the rest of this entry »

No Comments

Hình ảnh hoa đào đẹp ngày tết

Read the rest of this entry »

No Comments

Hình Ảnh Đón Tết Kỷ Hợi Tại Chùa Hoa Nghiêm

Dưới đây là một số hình ảnh đón Tết Kỷ Hợi 2019 tại Chùa Hoa Nghiêm do Cô Huệ Hiếu ghi lại – xin nhấn vào hình để xem cở lớn hơn
Read the rest of this entry »

No Comments

Hình Ảnh Tất Niên Tại Chùa Hoa Nghiêm 2019

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi lễ Tất Niên tại chùa Hoa Nghiêm năm 2019 do Cô Huệ Hiếu ghi lại – xin nhấn vào hình để xem cở lớn hơn
Read the rest of this entry »

No Comments

Hình Ảnh Lễ Giỗ Tổ Tại Chùa Hoa Nghiêm – Ngày 30-1/2019

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi lễ Giỗ Tổ tại Chùa Hoa Nghiêm do Cô Diệu Ngọc ghi hình lại – xin nhấn vào hình để xem cở lớn hơn
Read the rest of this entry »

No Comments

Khó Dễ Trong Đời

Khó Dễ Trong Đời là bài pháp thoai video dài 1 giờ 18 phút của Thầy Thích Pháp Hòa với phần giảng 27 phút đầu bằng tiếng ANH…. phần còn lại là tiếng VIỆT. Nói sâu hơn về rằm tháng 10 tức rằm Hạ Nguyên của người con PHẬT… Sau đó bài giảng được khép lại với câu chúc tụng Nam Mô A DI ĐÀ PHẬT hay đúng hơn là VÔ LƯỢNG QUANG, VÔ LƯỢNG THỌ, VÔ LƯỢNG CÔNG ĐỨC…


Thích Pháp Hòa

http://www.phatam.com

No Comments

Hình Ảnh Gây Quỹ Chùa Nam Bình Ngày 18/1/2019 Tại Hoa Nghiêm Vegie Hut

Dưới đây là một số hình ảnh do Cô Huệ Hiếu ghi lại trong tối Thứ Sáu 18/1/2019 tại Vegie Hut Chùa Hoa Nghiêm để gây quỹ xây cất cho Chùa Nam Bình, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam nhân dịp Thầy Thích Trí Hài sang Melbourne. Xin nhấn vào hình để xem cở lớn hơn

Read the rest of this entry »

No Comments

14 Điều Phật Dạy

Thích Nhật Từ

http://thuvienhoasen.org

No Comments