Archive for category Phim Ảnh

Thay Đổi Số Phận Theo Lời Phật Dạy

No Comments

Những Gì Bạn Làm Gây Tạo Hôm Nay Ngày Mai Sẽ Nhận Lấy Kết Quả

Thầy Pháp Hòa

No Comments

Những Khắc Nghiệt Của Cuộc Đời

Thuyết giảng: ĐĐ Thích Thiện Thuận

Theo niemphat.vn

No Comments

Học Cách Buông Bỏ – Lời Phật Dạy

No Comments

Cày Ruộng Hạnh Phúc

Sau đây là pháp thoại video có tên Cày Ruộng Hạnh Phúc với độ dài 1 giờ 13 phút … rất hay và ý nghĩa

 

Thầy THÍCH NHẬT TỪ giảng

http://www.phatam.com

No Comments

Communication: The Bridge Of Love

Thầy Thích Pháp Hòa

No Comments

Vấn Đáp Cực Hay 2019

Thầy Pháp Hòa

No Comments

ĐẠI DỊCH COVID19 – Tụng Kinh Cầu Thế Giới Bình An Tai Qua Nạn Khỏi

Thầy Pháp Hòa

No Comments