Archive for category Video

Nhiệm Mầu Câu Niệm Phật (Rất Hay)

Thích Trí Huệ

www.youtube.com

No Comments

Làm Chủ Được Mình Là Tu

Chúng ta đã từng nghe thầy giảng đề tài Biết Được Mình là tu, cái biết được mình chỉ là sự khởi đầu, nhìn nhận được trạng thái của tâm lý mình, nhưng mình chưa có khả năng điều phục nó. Thì hôm nay thông qua bài giảng “Làm Chủ Được Mình Là Tu” của Thầy Thích Phước Tiến chúng ta sẽ biết được cách điều phục tâm của chúng ta để tu tập tốt hơn.

Thích Phước Tiến

No Comments

Niệm Phật Giải Thoát Sanh Tử

Thích Nữ Như Lan

http://www.phatam.com/video/thich-nu-nhu-lan/niem-phat-giai-thoat-sanh-tu-video_881769ee6.html

No Comments

Chữ Hiếu Trong Văn Tạng PaLi

Chữ Hiếu Trong Văn Tạng PALI là bài pháp thoại video rất cảm động khi nói về ân cha nghĩa mẹ do Thầy THÍCH BỬU CHÁNH thuyết giảng… Mời xem với độ dài 1 giờ 13 phút…

Thích Bửu Chánh

http://www.phatam.com

No Comments

Đừng Bao Giờ Để Mình Phải Hối Tiếc

Thuyết Pháp Thích Tâm Nguyên

No Comments

Những Bài Hát Về MẸ Khiến Cả THẾ GIỚI Phải Khóc

Ánh Sáng Phật Pháp

No Comments

Cách Đền Ơn Báo Hiếu Cha Mẹ Đúng Nhất

[ĐỪNG AI BỎ QUA] Thích Thiện Thuận giảng

No Comments

Con Nợ Mẹ Một Lời Xin Lỗi

Pháp Thoại Khai Tâm

No Comments