Archive for category Video

15 Ngày Cách Ly Toàn Xã Hội

Thầy Pháp Hòa (mới nhất 30/03/2020)

No Comments

Không Sợ Hãi Trước Bệnh Tật Và Cái Chết Trong Đại Dịch Covid-19

Thích Nhật Từ giảng

No Comments

Tỉnh Thức Trước Bệnh Tật Và Cái Chết Trong Đại Dịch Covid-19

TT. Nhật Từ Giảng

No Comments

Tỷ Phú Bill Gates Nói Về ‘Mục Đích Tâm Linh’ Của Đại Dịch Covid-19

TT. Nhật Từ Giảng

No Comments

Đại Nạn Của Nhân Loại

Thầy Thích Pháp Hòa (04.2020)

No Comments

Bài Giảng Trực Tuyến Thầy Pháp Hòa Kêu Gọi Điều Gì Thế Giới Đang Đại Dịch Phải Cách Ly

Thầy Thích Pháp Hòa

No Comments

Rớt Nước Mắt Khi Nghe Cầu Nguyện Cho Đại Nạn Sớm Qua

Thầy Pháp Hòa

No Comments

Thay Đổi Số Phận Theo Lời Phật Dạy

No Comments