Archive for category Video

Đi Chùa Ngày Rằm Tháng Giêng

Ai đi chùa ngày rằm tháng giêng cần phải biết những điều này

Thầy Thích Pháp Hòa

No Comments

Định Tâm Giữa Bộn Bề Phiền Não Của Thế Gian

Thầy Thích Pháp Hoà

No Comments

Cuối Năm Nghe Thầy Giảng Nghiệp Chướng Tiêu Trừ, Tài Lộc Đầy Nhà

Thầy Thích Pháp Hòa

No Comments

Hãy Thương Nhau

Lời thơ: HT. Thích Nguyên Siêu, Phổ nhạc: Chúc Tâm, Trình bày: Hợp ca

No Comments

Đối Thoại Về Tâm Linh

TS Thích Nhất Hạnh

No Comments

Tuyệt Quán Luận – Bồ Đề Đạt Ma

caittuongquan.com

No Comments

Vì Lý Do Gì Do Nguyên Nhân Nào Người Trong Gia Đình Không Thương Nhau

Thầy Pháp Hòa

No Comments

Đạo Phật Của Tôi

Đạo Phật Của Tôi là bài pháp thoai video của Thầy dành cho các đệ tử xuất gia… rất hay và sống động…

Thích Nhật Từ


http://www.youtube.com

No Comments