Archive for category Video

Đức Quan Âm Trong Tim Bạn

ĐỨC QUAN ÂM Trong Tim Bạn là bài pháp thoại video của Thầy THÍCH PHƯỚC TỊNH giảng tại chùa VĂN THÙ ..với độ dài 53 phút nhân dịp lễ vía QUAN ÂM …qua đó Thầy sẽ triển khai phần nào ý nghĩa của Kinh PHỔ MÔN


Thích Phước Tịnh

http://www.phatam.com

No Comments

Tuyển Tập Nhạc Xuân Phật Giáo

Mừng Tuổi Mẹ – Quang Lê Read the rest of this entry »

No Comments

Khó Dễ Trong Đời

Khó Dễ Trong Đời là bài pháp thoai video dài 1 giờ 18 phút của Thầy Thích Pháp Hòa với phần giảng 27 phút đầu bằng tiếng ANH…. phần còn lại là tiếng VIỆT. Nói sâu hơn về rằm tháng 10 tức rằm Hạ Nguyên của người con PHẬT… Sau đó bài giảng được khép lại với câu chúc tụng Nam Mô A DI ĐÀ PHẬT hay đúng hơn là VÔ LƯỢNG QUANG, VÔ LƯỢNG THỌ, VÔ LƯỢNG CÔNG ĐỨC…


Thích Pháp Hòa

http://www.phatam.com

No Comments

14 Điều Phật Dạy

Thích Nhật Từ

http://thuvienhoasen.org

No Comments

Vấn Đáp 2018 Về Xin Quẻ

Thầy Thích Pháp Hòa

No Comments

Cầu Thang Piano


Click on the image to download the wmv file

Cúc Nguyễn Sưu Tầm

No Comments

Lantern/Akash Kandil From Plastic Bottle & Glitter Sheet

DIY-Lantern/Akash kandil from plastic bottle & glitter sheet | DIY Diwali/Christmas Decorations Idea

No Comments

Christmas Recycled Decoration! Amazing DIY Crafts For Christmas

Olip Crafts – 13 DIY Christmas Recycled Decoration! Amazing DIY crafts for Christmas

No Comments