Archive for category Video

Tu Là Nhẹ Nhàng

Tu Là Nhẹ Nhàng do Đ.Đ.THÍCH MINH THÀNH thuyết giảng với độ dài 1 giờ 25 phút…. qua đó chúng ta sẽ biết được các phương pháp quen thuộc trong Phật Giáo… nhưng vô cùng kiến hiệu khi mang áp dụng vào đời sống hằng ngày chúng ta sẽ thấy tâm tư nhẹ nhàng an lạc và tự tại…..

ĐĐ. Thích Minh Thành

http://www.phatam.com

No Comments

Đừng Quên Nhân Qủa

Đừng quên nhân quả!

Đừng quên nhân quả!

Posted by Bồ Tát Quan Âm on Wednesday, November 21, 2018

No Comments

Sống Một Ngày Vui

Thầy Thích Pháp Hòa

www.youtube.com

No Comments

Người Khéo Nói

Thích Pháp Hòa

www.youtube.com

No Comments

Không Ai Thương Mình Bằng Chính Mình

Thích Trí Huệ

http://www.niemphat.vn/2014/12/khong-ai-thuong-minh-bang-chinh-minh/

No Comments

Đắc Nhân Tâm Đọc Truyện Đêm Khuya

Dale Carnegie – Nguyễn Hiến Lê dịch

No Comments

Sự Hấp Dẫn Đáng Sợ Của Mê Tín

Do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tu Viện TƯỜNG VÂN

http://www.phatphapungdung.com

No Comments

KINH DƯỢC SƯ TRỌN BỘ ( PHỤ ĐỀ )

ĐĐ.THÍCH TRÍ THOÁT TỤNG

Quy Y Tam Bao – www.youtube.com

No Comments