Archive for category Video

Nên Hồi Hướng Công Đức Cho Oán Thân Trái Chủ

Read the rest of this entry »

No Comments

Trái Tim Từ Bi

Thuyết giảng: Thầy Thích Pháp Hòa

 

No Comments

Chữ Tịnh Trong Tịnh Độ

Thuyết giảng: Thầy Thích Trí Huệ

http://www.niemphat.vn/2014/11/chu-tinh-trong-tinh-do/

No Comments

Sự linh ứng của Quán Thế Âm Bồ Tát

Những Mẫu Chuyện về sự linh ứng của Quán Thế Âm Bồ Tát – Thích Tịnh Từ

http://www.niemphat.vn/2013/11/su-linh-ung-quan-the-am-bo-tat/

No Comments

Mật Pháp Để Thành Công Và An Lạc Trong Cuộc Sống

Mật pháp để thành công và an lạc trong cuộc sống

Thuyết giảng: Thầy Thích Huyền Diệu

http://www.niemphat.vn/2013/11/mat-phap-de-thanh-cong-va-lac-trong-cuoc-song/

No Comments

Biết Chuyển Nghiệp

Thuyết giảng: Thầy Thích Pháp Hoà

No Comments

Dẫn Nhập Vào Đạo Phật

Dẫn Nhập Vào Đạo Phật là bài pháp thoại video của Thầy có thời lượng 1 giờ 15 phút.. rất hay với những ví dụ trích dẫn từ Kinh điển ….


Thích Nhật Từ

http://www.youtube.com

No Comments

Video Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm (Tiếng Phạn)

HT Thích Nhất Hạnh – Làng Mai

http://www.youtube.com

No Comments