Archive for category Video

Chú Công Đức Bảo Sơn Đà La Ni

Hợp Ca Nhóm – Võ Tá Hân (Phổ Nhạc)


http://www.youtube.com

No Comments

Bài Học Về Lòng Từ Bi

Thầy THÍCH PHƯỚC TIẾN giảng tại Chùa QUAN ÂM CANADA

Theo phatphapungdung.com

No Comments

Nghiệp Và Định Mệnh

ĐĐ. Thích Phước Tiến

www.youtube.com

No Comments

Phật Pháp Tùy Duyên

Giảng Sư Thích Phước Tiến

www.youtube.com

No Comments

Tây Phương Cực Lạc Thế Giới

Trích lục từ phim hoạt hình Phật Giáo “Mười Câu Chuyện Đức Phật” (Ten Stories Of The Buddha), câu chuyện thứ 10: “Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ” (The Buddha Speaks of Infinite Life Buddha Sūtra).

http://chuatulien.com

No Comments

Đạo Phật Là Gì

TT. Thích Nhật Từ – Đạo Phật Ngày Nay

No Comments

Thương Ca Tiếng Việt

Kyo York & Ju Uyên Nhi

No Comments

Phim Câu Chuyện Thật Về Tâm Có Năng Lực Chuyển Đổi Tướng & Cảnh

Đây  là một video rất đáng xem và nên được “truyền tay” đến những người thân hay  bè bạn.

Một trong những cư sĩ danh tiếng gần đây được hòa thượng Tịnh Không nhiều lần nhắc đến và đích thân gọi điện mời cô đến đài truyền hình để giảng pháp, đó là cư sĩ Lưu Tố Vân. Tuy là một cư sĩ tại gia nhưng cô là một tấm gương sáng để tất cả hành giả đang tu tập pháp môn Tịnh Độ noi theo. Cô đích thực là một người có lòng bồ tát vị tha và sự tu tập của cô thật đúng như câu “lão thật niệm Phật”. Read the rest of this entry »

No Comments