Archive for category Video

Đưa Đạo Vào Đời


Thích Phước Tiến

http://www.phatam.com/video/thich-phuoc-tien/dua-dao-vao-doi-rat-hay–video_b78138a5f.html

No Comments

Kinh Nhân Quả Ba Đời

Kinh Nhân Quả Ba Đời

Dịch Giả: HT Thích Thiền Tâm – Diễn đọc: Huy Hồ

http://chuatulien.com

 

No Comments

Hạnh Phúc Trong Tầm Tay


Thích Nhật Từ

No Comments

Truyện Kiều – Nhạc Quách Vĩnh Thiện

77 bài hát với 3254 câu thơ

Thơ : Nguyễn Du (1766-1820)

  Read the rest of this entry »

No Comments

Nét Đẹp Lòng Từ

Nét Đẹp Lòng Từ là bài pháp thoại video của Thầy THÍCH PHÁP HOÀ với độ dài 1 giờ 36 phút qua đó Thầy sẽ phân tách cho ta biết thế nào và ý nghĩa cũng như cách thể hiện lòng từ sao cho đúng..từ đó sẽ gặt hái được những kết quả gì….

Thích Pháp Hòa

http://www.phatam.com

No Comments

Tu Học Như Thế Nào

Tu Học Như Thế Nào là bài pháp thoai video của Đ. Đ THÍCH MINH THÀNH với độ dài 1 giờ 9 phút… qua đó chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về các phương pháp tu học trong PG và cuối cùng là áp dụng vào đời sống hằng ngày… do đó sẽ đạt được sự an lạc cho thân và tâm…

ĐĐ. Thích Minh Thành

http://www.phatam.com

No Comments

Mẹ Tôi – Võ Hạ Trâm (Sáng Tác: Trần Tiến)

Mẹ ơi – con đã già rồi, còn ngồi nhớ mẹ khóc… như trẻ con
Mẹ ơi – con đã già rồi, còn ngồi ngơ ngẩn nhớ… ngôi nhà xưa
Ngày xưa – cha ngồi uống rượu, mẹ ngồi đan áo
Ngoài kia mùa đông… cây bàng lá đổ.
Read the rest of this entry »

No Comments

Kinh Vu-lan và Báo ân Cha Mẹ

Đây là 1 trong 5 Nghi thức ấn tống để hồi hướng công đức cho cha mẹ nhân mùa Vu-lan năm Tân mão, PL: 2555

Thực hiện: Tỷ kheo Thích Quang Huệ – Chùa Hiếu Quang, 141 Phan Bội Châu – Huế

Thu tại Hà Nội, tháng 7/2011. PL: 2555

http://chuatulien.com

No Comments