Archive for category Video

Không Có Gì Hiện Hữu Không Có Gì Hiện Hữu

Giới Thiệu

Yamaoka Tesshu lúc còn nhỏ đi học Thiền, viếng hết thầy này đến thầy khác. Yamaoka đến viếng Dokuon ở Shokoku.

Muốn tỏ sự sở đắc của mình, Yamaoka nói : “Tâm, Phật, loài hữu tình, rốt ráo chẳng có. Bổn tánh chân thật của mọi hiện tướng là cái không. Không có cái có, không có huyền ảo, không có thánh, không có phàm. Không có cho và không không có gì để thọ nhận.”

Dokuon ngồi im lặng hút thuốc, không nói gì. Thình lình đập Yamaoka một điếu tre, làm chàng thanh niên này liền tức giận. Dokuon hỏi :

_ “ Nếu không có gì có, thế cái giận của anh từ đâu đến ?”

Thích Tâm Đức

http://www.phatphapungdung.com/phap-am/khong-co-gi-hien-huu/c17.html

No Comments

Karaniya Metta Sutta (Từ Kinh)

http://khemarama.com/karaniya-metta-sutta-t%e1%bb%ab-kinh/

No Comments

Bài Giảng Căn Bản Tụng Niệm

Thầy Thích Pháp Hòa

www.youtube.com

No Comments

Nhạc Không Lời Hay Thư Giản

Giúp Thanh tịnh tâm dễ ngủ
SV HoangVu

No Comments

Làm Sao Để Bớt Nóng Giận, Làm Chủ Cơn GiậnĐại Đức Thích Phước Tiến

No Comments

Sống Chết Bình An – 5/5

ullscreen>

Sư Bà Hải Triều Âm Giảng

No Comments

Sống Chết Bình An – 4/5

Sư Bà Hải Triều Âm Giảng

No Comments

Sống Chết Bình An – 3/5

Sư Bà Hải Triều Âm Giảng

No Comments