Archive for category Video

Những Điều Đi Chùa Cần Biết

Đ Đ Thích Trí Huệ

Người posted: cattien62

No Comments

Họa Phước Khó Lường

Thuyết giảng: Thầy Thích Phước Tiến

http://www.niemphat.vn

No Comments

Thềm Thang Tịnh Độ

Thêm Thang Tịnh Độ là video pháp có thời lượng 1 giờ 41 phút do Thầy PHƯỚC TIẾN giảng tại Chùa TRÂN BỬU , Xã TAM THÁI , Huyện PHÚ NINH , Tỉnh QUẢNG NAM …vào ngày 17/12/13 tức ngày 15/11 Quý Tỵ ……Tịnh độ là cảnh giới an lạc không có phiền não, khổ đau. Kinh điển thường nhắc đến với nhiều tên gọi khác nhau như Thanh Tịnh quốc độ, Thanh Tịnh Phật sát, Tịnh quốc, Tịnh thế giới hoặc là Phật quốc. Đó là trụ xứ của chư Phật chư Bồ Tát tiếp độ và giáo hóa chúng sanh. Tùy theo công đức và nguyện lực đối với mọi thành phần căn cơ của chúng sanh mà mỗi vị Phật có mỗi cõi nước khác nhau. Đó là phương tiện giáo hóa của tất cả chư Phật, có nghĩa rằng ngoài thế giới mà chúng ta đang sống còn có vô số thế giới khác….rất hay

Thầy PHƯỚC TIẾN

No Comments

Con Đường Giác Ngộ – Tập IV – Phim Phật Giáo (English Sub-Title)

Giác Hương Hậu

www.youtube.com

No Comments

Con Đường Giác Ngộ – Tập III – Phim Phật Giáo (English Sub-Title)

Giác Hương Hậu

www.youtube.com

No Comments

Con Đường Giác Ngộ – Tập II – Phim Phật Giáo (English Sub-Title)

Giác Hương Hậu

www.youtube.com

No Comments

Con Đường Giác Ngộ – Tập I – Phim Phật Giáo (English Sub-Title)

Giác Hương Hậu

www.youtube.com

No Comments

Ý Nghĩa Niết Bàn Trong Phật Giáo

Bài pháp thoại Ý Nghĩa Niết Bàn Trong Phật Giáo do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng. Trong các kinh điển có nhiều định nghĩa khác nhau nhưng chữ Niết Bàn (Nirvana) không ngoài những nghĩa Viên tịch (hoàn toàn vắng lặng), Vô sanh (không còn sanh diệt) và Giải thoát v.v… những nghĩa này nhằm chỉ cho người đạt đạo sống trong trạng thái tâm thể hoàn toàn vắng lặng, dứt hết vọng tưởng vô minh.

Thích Phước Tiến

http://www.phatphapungdung.com/

No Comments