Archive for category Video

Thấy Đời Vô Thường Để Trân Quý Những Gì Ta Đang Có

Pháp Thoại Thầy Thích Pháp Hòa

No Comments

Vu Lan Báo Hiếu Nghe Mùa Vu Lan Mà Rơi Nước Mắt

Pháp Thoại Thầy Thích Pháp Hoà

No Comments

10 Ca Khúc Vô Cùng Ý Nghĩa Trong Mùa Vu Lan

Ca Nhạc Vu Lan Báo Hiếu

No Comments

Ba Tuệ Giác Của Phật

Thầy Nhật Từ giảng trong Khóa tu Ngày An Lạc tại Chùa Giác Ngộ – 24-01-2021

No Comments

Nghiệp Lành Sanh Tướng Đẹp

Read the rest of this entry »

No Comments

Tụng Sám Hối Nghiệp Phiền Não ( Có chữ )

ĐĐ.Thích Trí Thoát
Quy Y Tam Bao – www.youtube.com

No Comments

Kinh Sám Hối Khẩu Nghiệp

ĐẠI ĐỨC THÍCH TRÍ THOÁT
Quy Y Tam Bao – www.youtube.com

No Comments

Mục Đích Của Sự tu Tập Là Gì?

Mục Đích Tu Tập là bài pháp thoại video của Đ.Đ. THÍCH MINH THÀNH với độ dài 53 phút… qua đó Thầy sẽ chỉ rõ cho ta thấy mạng muốn có sự sống …hằng ngày thường xuyên chúng ta phải vay trả… nếu không nắm được yếu chỉ đó chúng ta sẽ bối rối trên con đường tu tập… rất hay…

Thích Minh Thành

http://www.phatam.com

No Comments