Archive for category Video

Tuyên ngôn hòa bình

TUYÊN NGÔN HÒA BÌNH

Nguyên Giác dịch sang tiếng Anh

Thiền là một con đò dùng để đưa người rời bỏ bờ khổ đau và vô minh để tới bờ của an lạc và giải thoát; do vậy, một Thiền sư sống và làm việc như một người lái đò để giúp chúng sinh.

Băng hình có thể xem ở đây:

Read the rest of this entry »

No Comments

Đi Chùa Ngày Rằm Tháng Giêng

Ai đi chùa ngày rằm tháng giêng cần phải biết những điều này

Thầy Thích Pháp Hòa

No Comments

Tam Bảo Nhiệm Mầu

Thầy Thích Pháp Hòa

www.youtube.com

No Comments

Tội Và Phước

Thầy Thích Phước Tiến giảng

www.youtube.com

No Comments

Vui Với Những Gì Mình Có

Thầy Thích Pháp Hòa

www.youtube.com

No Comments

Thiền Tịnh Song Tu – Thích Phước Tiến

www.youtube.com

No Comments

Đức Quan Âm Trong Tim Bạn

ĐỨC QUAN ÂM Trong Tim Bạn là bài pháp thoại video của Thầy THÍCH PHƯỚC TỊNH giảng tại chùa VĂN THÙ ..với độ dài 53 phút nhân dịp lễ vía QUAN ÂM …qua đó Thầy sẽ triển khai phần nào ý nghĩa của Kinh PHỔ MÔN


Thích Phước Tịnh

http://www.phatam.com

No Comments

Tuyển Tập Nhạc Xuân Phật Giáo

Mừng Tuổi Mẹ – Quang Lê Read the rest of this entry »

No Comments