Archive for category Sách Truyện

Bay Cùng Mây Trắng – Ra Đi

BAY CÙNG MÂY TRẮNG

Tôi thấy mây chiều trôi rất xa
Có đàn chim hạc vừa bay qua
Tôi ngồi im giữa chiều cô tịch
Thấp thoáng trong sương một mái nhà
Read the rest of this entry »

No Comments

Hướng Dương Thi Tập 3


Download trang bia PDF
Download Hướng Dương Thi Tập 3 PDF

Thích Phước Thái

No Comments

Chứng Đạo Ca Áng Thơ Bất Hủ Của Người Chứng Đạo

Ai từng đọc áng thơ hùng tráng bất hủ?
Từ “ NHẤT TÚC GIÁC “ Huyền Giác Thiền Sư
Tính theo thế hệ … Tổ thứ ba tư (34)
Một trong bốn ba đệ tử đắc pháp Lục Tổ !!! Read the rest of this entry »

No Comments

Buông Mọi Nắm Bắt – Tri Túc Trung Dung – Tự Chọn

Buông mọi nắm bắt !

Giáo nghĩa Phật dạy “ buông mọi nắm bắt “
Nhìn lại thế kỷ này, mấy người ? đếm đầu tay
Thiên, ác… vẫn chưa kết luận đúng sai
Riêng thân phận mình… hãy còn lăng xăng quá! Read the rest of this entry »

No Comments

“ Quy Sơn Cảnh Sách “ Một Trong Phật Tam Kinh

Đồng chơn nhập đạo tám năm tinh thông luật tạng
Tìm đến Tổ Bách Trượng được chấp thuận nhập môn
Tìm lửa, thấy lửa, giữ lửa nhuần ôn
Tịnh bình đạp vỡ… núi Quy làm chủ !
Read the rest of this entry »

No Comments

Không – Phù Vân

KHÔNG

Người về giữa cuộc chiêm bao
Gọi tên tôi
Như gọi vào mộ không
Bia đề: một hạt bụi hồng
Sinh: từ vô thỉ
Mãn phần: vô chung
Tử sinh là đóa phù vân
Luân hồi là cuộc sắc không xoay vần
Rồi khi nến lụn nhang tàn
Còn ai giữa cuộc trần gian khóc cười
Read the rest of this entry »

No Comments

Tất Cả Do Thói Quen – Xử Dụng Tốt Thời Gian

Tất Cả… do thói quen !

Mấy tháng nay quen… bế môn nay mở cửa
Lạ kỳ chưa? Sao chẳng thấy vui gì !
Đường bay mở rộng hay phải lái xe đi?
Ngẫm lại già, cô đơn tiểu bang nào cũng được !
Read the rest of this entry »

No Comments

Như Là Lòng Tôi – Kỷ Niêm Xưa Thương Nhớ !

NHƯ LÀ LÒNG TÔI

Chiều nay ra đứng bên bờ đại dương,
Biển âm u vắng ngắt,
Biển bao la tím ngắt… muộn phiền
Biển mênh mông niềm nhớ tiếc
Biển run lên đợt sóng biếc… ngỡ ngàng ! Read the rest of this entry »

No Comments