Archive for category Sách Truyện

Dù Mơ… Hay Tỉnh – Mộng & Thực

DÙ MƠ… HAY TỈNH !!!

Đêm qua mơ… được tiên nhân mách bảo:
Theo dõi con… trong những bước nguy nàn,
Vươn tay kéo dắt… khi lửa cháy lan.
Nhờ con đã… gieo trồng hạt giống tốt…

Tiếp tục tháo đi gút nào… còn đang cột,
Buột chặt đời con trong những ảo huyền.
Vững một niềm tin… đến chốn bình yên
Nếu kiên trì… chú tâm sâu đường Đạo !!!
Read the rest of this entry »

No Comments

Vị An Lạc

Em vẫn mơ ” Có một ngày được nếm ”
Chút… vị an lạc hạnh phúc ngấm vào mình.
Nên gút dây nào… buộc chặt… khiếp kinh.
Mong tháo gở… dấn dần… nhưng khó quá !
Read the rest of this entry »

No Comments

Tự Thẹn Thầm…

Nhìn kinh sách quý… lòng luôn tự hỏi ?
Đến bao giờ mới hiểu, rõ… thấu, thông!
Tự mình sách tấn… hãy cứ chờ mong,
Ngày kia đến… sẽ ẩn trong Tàng thức !

Tiếc thời trẻ… nào biết chi Ngũ Lực,
Để luyện rèn quyết… hạ thủ công phu .
Thì ngày nay… đâu vẫn thấy si… ngu!
Ôi! Thẹn quá… mỗi khi nghe pháp thoại
Read the rest of this entry »

No Comments

Vạt Nắng Sân Chùa

Neten Rinpoche: Người ta thường cho thày là một vị Tulku, là tiếng để chỉ cho những vị đã từng tu tập từ đời trước và có nguyện trở lại tái sanh trong cõi người.

Do sự kính mến, ngoài cái pháp danh của thày là Neten, họ thường kèm theo chữ “Rinpoche” (có nghĩa là cao quý). Neten có phong tư rất hiền hòa và từ bi, thày có nhiều Phật tử, và những buổi lễ lớn thày ban thường có rất nhiều tín chúng tới tham dự. Read the rest of this entry »

No Comments

Những Bài Học Được Học…

Đôi lúc… không nên cần tiến sâu tìm hiểu !
Hãy để tuỳ duyên, mặc đến… mặc đi
Thật bình thường, giản dị chẳng nghĩ suy !
“CHƯA SẴN SÀNG”… nên dùng làm biện hộ…
Read the rest of this entry »

No Comments

Đừng Vội Vã…

Có phải… thời đại này luôn vội vã ?
Làm sao tự tại sống được bình an,
Hỏi tức trả lời… nhẫn nại chớ than van.
Hãy trụ Tâm lại… nhưng không xa thực tế.
Read the rest of this entry »

No Comments

Giữa Bụi Trần… Đông Tới Sớm…

GIỮA BỤI TRẦN …

Đông đã về… với mưa dầm gió rét
Thương làm sao… người khách lữ dặm trường.
Gập ghềnh, quạnh quẻ… thăm thẳm thê lương !.
Xin chia sẻ… mong người mau vượt thoát ….

Đừng vướng mắc bao tủi hờn… Dứt Khoát !
Tự chính mình… tìm lại một hướng đi.
Còn rất nhiều bàn tay nâng đỡ… ngại chi,
Kiên trì, vững niềm tin… kìa… đích đến.
Read the rest of this entry »

No Comments

Bước Chậm…

Thầy thường dạy “Chớ làm ai thối chí”
Sách tấn người,… tích cực… mọi hướng đi.
Rèn giữ, kiên trì… thể hiện từ bi,
Hãy trân trọng mọi tâm lành ý thiện !
Read the rest of this entry »

No Comments