Archive for category Sách Truyện

Lễ Vía Chuẩn Đề Bồ Tát

Trước hình tượng Đức Chuẩn Đề Bồ Tát,
Dù… Ngài trang bị với 18 cánh tay…
Nhưng sự hài hoà nào thấy đổi thay.
Vẫn… tỏa ra sự bình an tâm thức!

Thế kỷ hai mốt… thời đại nhiều năng lực,
Phát sinh từ… nền công nghệ văn minh.
Nhưng lắm người thiếu… sức mạnh tâm linh !
Nên… quẩn quanh trong lối mòn dục lạc.
Read the rest of this entry »

No Comments

Khóc – Cười

Có ai đó đã nói rằng Hạnh phúc
Dấu đằng sau giọt nước mắt không lời .
Và định nghĩa hạnh phúc cuộc đời
Sự thay thế chuỗi khóc, cười vô tận… Read the rest of this entry »

No Comments

Nào Ai Trong Cảnh Ngộ – Học Đạo Và Thực Hành Trong Đời Sống

NÀO AI TRONG CẢNH NGỘ …

Trước thường gửi nhiều email truyền khắp
Nửa dạy đời… nửa kèm điều chỉ dạy… hay !
Sau cơn đau… lòng dặn… chớ nói tài…
Một cảnh ngộ… có biết bao xử lý !

Tìm đâu ra ? phương pháp nào như ý…
Nội tâm mình, thể trạng quá khác nhau.
Lạc quan, bi quan, tư duy nghĩ làm sao… ?
Chẳng ai cùng quan điểm… khó mà khuyên bảo !!
Read the rest of this entry »

No Comments

Ngày Nào Cũng Là Phật Đản

Vesak tháng tư kỷ niệm… ngàn năm trước,
Hai sáu bốn ba… con trụ cõi nào ?
Mãi đến giờ… chẳng hiểu cớ tại sao .
Rưng rưng lệ… nâng gàu ngang vai tắm Phật !

Từ vô thức nhận ra… chân lý thật.
Tượng hình… biểu trưng sức mạnh tâm linh !
Năm trăm lời thệ nguyện… Bồ tát Hộ Minh,
Thị hiện Ta Bà… chúng sinh Ngài cứu độ.
Read the rest of this entry »

No Comments

Phật Giáo Sơ Học

Mục Lục

Lời Giới Thiệu
1.- PHẬT
2.-PHÁP
3.- TĂNG
4.- CÔNG HẠNH TU CHỨNG
5. PHỔ THÔNG HÀNH TRÌ
6. CÂU CHUYỆN KHỔ VUI
7. VŨ TRỤ, NHÂN SINH. Read the rest of this entry »

No Comments

Từng Khoảnh Khắc…

Vẳng đâu đây… tiếng reo vui… ca hát !
Khoảnh khắc dừng… vạn vật mọi sinh linh,
Như ước ao… được chia sẻ với mình,
Niềm hỷ lạc… sao… lâng lâng tràn ngập .

Đáng yêu quá ! Một chút gì thiết lập …
Viên dung, thông thoáng cách rất… nhẹ nhàng,
Gút thắt… từ từ tháo gỡ dễ dàng.
Người thân cận… chung quanh ta đều… Bồ tát !!! Read the rest of this entry »

No Comments

Lòng Trung Thực

Danh dự con người phải chăng lòng trung thực ?
Đừng phụ lòng tin của bất kỳ ai …
Chớ dùng lời xảo ngữ… hẹn ngày mai! !!!
Tránh nhìn thấy nỗi thất vọng… buồn tê tái . Read the rest of this entry »

No Comments

Nguyện Thầm Mỗi Sáng

Lời Phật dạy… Chân, thậm thâm vi diệu,
Ca vang lên có Phước được… làm người.
Dù không trường thọ đến chín… mười mươi,
Vẫn hạnh phúc an nhiên… đầy sáng tạo! Read the rest of this entry »

No Comments