Archive for category Sách Truyện

Ý Chí – Mùa Đông Lạnh – Cảm Nghỉ Mùa Đông

Ý chí

Bốn giờ sáng đang trừ âm một độ !!
Melbourne năm này, đông quá lạnh người ơi !
Hơi ấm phòng quyến rũ ” hãy đừng rời “,
” Nằm nán lại… dưỡng thần đừng phí sức ” !
Read the rest of this entry »

No Comments

Phàm, Thánh Đồng Cư…

Rồi tất cả sẽ đi vào lịch sử!
Thực tại hiện tiền chứa đủ ba thời
Ai chứng nhân ? Nghiệp quả trả lời !
Tâm tâm niệm niêm “ Đối đãi nhau Ân Nghĩa ! “
Read the rest of this entry »

No Comments

Giấc Mơ Ngày VềTâm Lê

No Comments

Chỉ Một Thiện Niệm – Thức Ăn Cho Tâm – Tỉnh thức


Chỉ một thiện niệm !

Sát na khởi thiện niệm, trọn ngày hỷ lạc
Như tiếng vang trong hang động sâu thâm,
Như vết dầu loang… theo tuần, tháng rồi năm.
Chẳng cần thức ăn bổ dưỡng, luôn hưng phấn
Read the rest of this entry »

No Comments

Thấy Bằng Trực Giác !

Em,
Đừng lạc quan quá , bám chặt vào dự định !
Tuổi ngày già đi mà chẳng trưởng thành,
Ba tháng trôi qua đại dịch chưa lành.
Đúng sai hôm nay,
Ngày mai diễn biến khác !
Read the rest of this entry »

No Comments

Nữ, Nam Bình Đẳng – Bình Đẳng Do Căn Tánh – Cát Bụi – Lẽ Sống, Chết Bập Bềnh Trôi!

Nữ, Nam Bình Đẳng !

Một lần suy tư thân phận nữ giới,
Gặp nhiều chướng ngại hơn các nam nhi,
Vì lẫn lộn giữa Ái với Từ Bi.
Ý chí kém, nhẹ dạ lại nông nổi !
Read the rest of this entry »

No Comments

Ảo, Thật ? – Tự Hỏi…

Ảo, Thật ?

Ngẫm nhìn lại bao biến động trên thế giới !
Đại dịch chưa lành, bạo loạn khắp nơi,
Người biết sống… nhìn đạo lý chói ngời
Nghiệm vạn pháp tuân đúng luật nhân quả !
Read the rest of this entry »

No Comments

Măc, Nhiêu, Nhẫn, Hưu – Thôi Kệ – Căn Cơ Thấp Khó Mặc Kệ…

Măc, nhiêu, nhẫn, hưu

Mặc, mặc, mặc,
Vô hạn thần tiên tòng thử đắc
Nhiêu, nhiêu, nhiêu,
Thiên tai đại họa nhất tề tiêu. Read the rest of this entry »

No Comments