Archive for category Sinh Hoạt

Lễ Phật Đản PL. 2564-DL. 2020 Tại Chùa Ấn Quang 06.06.2020

TT Thích Phước Tấn

No Comments

Victorian Celebration of the United Nations Day of Vesak

Join Us for Vesak Online – 23rd May 2020

unvesakvictoria.org.au

No Comments

Chùa Quang Minh Buổi Tụng Kinh Tối

Chùa Quang Minh

No Comments

Thank You Letter From CEO Western Heath 20 April 2020

Read the rest of this entry »

No Comments

Tụng Kinh Tối Và Thuyết Pháp Tối Tại Chùa Quang Minh

No Comments

Cộng Đồng Người Việt Nam Tặng Masks, Bao Tay, Mặt Nạ Plastic Cho Các Bịnh Viện Úc Melbourne

Cộng đồng người Việt Nam tặng trên 40,000 masks , 15,000 bao tay , 100 mặt nạ plastic cho các bịnh viện Úc Melbourne Read the rest of this entry »

No Comments

Letter From Western Health Foundation

Read the rest of this entry »

No Comments

Thư Mời Di Zang – The Musical ( Địa Tạng – Vũ Nhạc Kịch )

Thư Mời và Nhờ Loan Tin Rộng Rãi.

Chùa Quang Minh sẽ tổ chức buổi ra mắt (pre launch) Di Zang – The Musical ( Địa Tạng – Vũ Nhạc Kịch ) ý nghĩa từ bộ kinh Địa Tạng Bổn Nguyện vào thứ Sáu ngày mai, 06/03/2020, 7pm – 8:30pm.


Read the rest of this entry »

No Comments