Hình Ảnh Vía Quán Thế Âm Bồ Tát Tại Hoa Nghiêm Vào Ngày (22/2 âm lịch) 19/3/2017


Dưới đây là một số hình ảnh Vía Quán Thế Âm Bồ Tát tại chùa Hoa Nghiêm vào trưa ngày Chủ Nhật 17/8/2016.

Thầy Trụ Trì Thích Thiện Tâm giáo huấn vể ý nghĩa về Vía Quan Âm cùng qúy vị Phật tử tham dự buổi Lễ
Huệ Hiếu

Comments are closed.