Hình Ảnh Lễ Vesak (Phật Đản – Thành Đạo – Nhập Niết Bàn) Năm Thứ 10


HÌNH ẢNH LỄ VESAK (PHẬT ĐẢN – THÀNH ĐẠO – NHẬP NIẾT BÀN) NĂM THỨ 10 ngày Thứ Bảy 27 tháng 5 năm 2017 của Liên Hiệp Quốc – TẠI MELBOURNE – VICTORIA ÚC ĐẠI LỢI
(Photos of Victorian observance of the United Nations Day of Vesak 10th Year Commenmoration by Minh Quang – click on the image to view the full-size)

Chuẩn bị bàn ghế cho quý tăng ni thọ trai trước khi diễn hành đến tòa thị sảnh để hành lễ

Chuẩn bị cơm để sớt bát quý Tăng Ni

Sắp xếp chén dĩa

.

Phật tử chùa Quang Minh sẵn sàng để làm thị giả cho quý tăng ni trong ngày Vesak

Phật tủe sớt bát (Thầy Thich Minh Trí và Thích Thiện Tâm)

Phật tử sớt bát (Thầy Thich Phước Tấn và Thích Phước Thiền)

Phật tử sớt bát .

Phật tử sớt bát (Thầy Thích Thông Tường)

Chư tăng chuẩn bị cúng ngọ thọ trai

Chư Ni chuẩn bị cúng ngọ thọ trai

HÌNH ẢNH LỄ VESAK (PHẬT ĐẢN – THÀNH ĐẠO – NHẬP NIẾT BÀN) NĂM THỨ 10 ngày Thứ Bảy 27 tháng 5 năm 2017 của Liên Hiệp Quốc – TẠI MELBOURNE – VICTORIA ÚC ĐẠI LỢI
(Photos of Victorian observance of the United Nations Day of Vesak 10th Year Commenmoration Minh Quang)

Bắt đầu diễn hành sau quốc hội tiểu bang Victoria đến tòa thị sảnh thành phố Melbourne

Nâng niu chiếc lá Bô Đề


Ra mắt thổ địa

Tăng Ni chuẩn bị diễn hành

Tôn tượng Bổn Sư tại lễ Vesak

Thượng Lá Bồ Đề (Bodhi Leaf Mural)

Thầy nói về ý nghĩa Vesak

Đại diện Hội Đồng Đa Văn Hóa tiểu bang Victoria phát biểu

Đọc lời phát biểu của Cộng Đồng Liên Hiệp Quốc

Thiếu nhi tụng kinh tiếng Pali

Minh Quang

Comments are closed.