Tăng-già thời Đức Phật – Chương III

Chương ba

Sự hình thành các tinh xá

Khi đi tìm đạo lớn, đức Phật đã quả quyết: “Ta sẽ đem lại ánh sáng trí tuệ cho cuộc đời bị bóng tối vô minh bao phủ. Ta sẽ giải thoát cuộc đời khỏi sự già, chết và mọi sự khổ đau”. Read the rest of this entry »

No Comments

Ảnh hưởng Phật Giáo đối với nhân loại

Khoảng vài ba mươi năm trước đây, bất cứ người nào ở các nước Tây Phương có cảm tình với Phật giáo đều được coi là hạng người thiếu suy xét. Vào thời đó, người ta còn xem đạo Phật đại để như một tôn giáo đầy màu sắc thần bí lẫn mê tín dị đoan và không ai tin rằng Phật giáo sẽ có thể đóng một vai trò quan trọng trong sự hướng dẫn đời sống tinh thần cho các dân tộc Tây Phương như hiện nay. Read the rest of this entry »

No Comments

Tăng-già thời Đức Phật – Chương II

Chương hai

Sự thành lập Tăng-già

1. Giáo đoàn Tỳ-kheo

Truyền thuyết nói về bốn dấu hiệu: sinh, già, bệnh, chết (khổ) và vị Sa-môn (giải thoát) mà thái tử Siddhattha (Tất-đạt-đa) nhìn thấy ở bốn cửa thành sau những lần đi dạo đã sơ phác cho ta nội dung suy tư của thái tử để cuối cùng khiến Ngài quyết định rời bỏ ngôi báu, cung điện, vợ con…, những thứ mà trần gian gọi là hạnh phúc để lên đường tầm đạo. Bên dòng sông Anoma, sau khi từ giã người hầu cận trung thành là Chandaka (Xa-nặc) và con ngựa Kanthaka (Kiền-trắc) quý giá, thái tử cắt tóc, đổi vương y để nhận bộ cà-sa hoại sắc, Ngài đã trở thành một tu sĩ, một Sa-môn. Read the rest of this entry »

No Comments

Ngày Nào Cũng Là Phật Đản

Vesak tháng tư kỷ niệm… ngàn năm trước,
Hai sáu bốn ba… con trụ cõi nào ?
Mãi đến giờ… chẳng hiểu cớ tại sao .
Rưng rưng lệ… nâng gàu ngang vai tắm Phật !

Từ vô thức nhận ra… chân lý thật.
Tượng hình… biểu trưng sức mạnh tâm linh !
Năm trăm lời thệ nguyện… Bồ tát Hộ Minh,
Thị hiện Ta Bà… chúng sinh Ngài cứu độ.
Read the rest of this entry »

No Comments

Tăng-già thời Đức Phật – Chương I

Lời giới thiệu

”Tăng-già thời đức Phật” được Thượng tọa Thích Chơn Thiện biên soạn, trước hết nhằm đáp ứng yêu cầu nội dung đào tạo Tăng Ni theo chương trình của Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề ra. Kế đến, tác phẩm cũng nhằm giới thiệu một số tài liệu thông chứng và nhận định về Thánh hội của đức Bổn Sư từ lúc Ngài khởi sự chuyển Pháp luân cho đến lúc Ngài nhập Niết-bàn. Read the rest of this entry »

No Comments

Nguồn An Ủi Cho Những Người Sống Một Mình: Viber Và What’s App

Hiện nay những người thuộc tuổi cao niên và có chút trình độ văn hoá và nhất là có tài sản vừa đủ để tự nuôi sống mình cho đến cuối đời thường có khuynh hướng tìm cho mình một unit (chỉ cần một, hai phòng ngủ).

Phải nói những người như thế thường là người có đủ tự tin vào khả năng mình thì hẳn nhiên họ thích chọn theo lối sống “thường độc hành thường độc bộ” nhất là khi nửa kia đã ra đi… ( vì nhiều lý do chứ không hẳn… chỉ sinh ly tử biệt ) mà không cần phải chung sống cùng trong gia đình với những đứa con đã trưởng thành và đã lập gia đình và nhất là khi những gia đình ấy vừa hạ sinh những đứa trẻ hoặc đang cần chăm sóc những đứa con đến tuổi cắp sách đến trường. Read the rest of this entry »

No Comments

Phật Giáo Sơ Học

Mục Lục

Lời Giới Thiệu
1.- PHẬT
2.-PHÁP
3.- TĂNG
4.- CÔNG HẠNH TU CHỨNG
5. PHỔ THÔNG HÀNH TRÌ
6. CÂU CHUYỆN KHỔ VUI
7. VŨ TRỤ, NHÂN SINH. Read the rest of this entry »

No Comments

Người ăn chay ăn trứng gà được không?

Hiện nay, rất nhiều Phật tử băn khoăn về việc có được dùng trứng gà công nghiệp làm thực phẩm khi ăn chay không? Nếu người ăn chay sử dụng trứng gà công nghiệp có phạm phải tội sát sinh, là một trong 5 trọng tội của Phật giáo hay không? Read the rest of this entry »

No Comments