Làm Quen, Chấp Nhận Với Mọi Biến Động – Dịch Bệnh, Cơn Sóng Đời

Làm quen, chấp nhận với mọi biến động !

Bắt sóng gió phải đứng yên là điều không thể !
Hãy vui với sự thay đổi … chấp nhận, làm quen
Mọi sự việc cần thời gian khắc phục … lẽ đương nhiên
Chớ đặt nặng vấn đề … cảm giác bị động ! Read the rest of this entry »

No Comments

Thiền Sư Tịnh Không

Sự trùng hợp cách nhau 300 năm giữa Tổ Sư Thiền Phái Vô Ngôn Thông và đệ tử truyền thừa đời thứ 10… Thiền Sư Tịnh Không (1091 – 1170).

Đọc hành trạng của Thiền Sư Tịnh Không, ( đời thứ 10 ) sống vào thời Vua Lý Nhân Tông và Vua Lý Thần Tông có sự trùng hợp giữa Tổ Sư sáng lập thiền phái Vô Ngôn Thông thật thú vị… dù cách nhau 300 năm.

Quý Ngài không mặc cảm, không tự ái, không đặt thành vấn đề gì hết… Được thiện hữu tri thức chỉ cho chỗ chưa đúng thì các Ngài sẽ y theo đó quyết tiến. Read the rest of this entry »

No Comments

Tội Gì…

Tội gì lớn nhất trên đời
Xin thưa bất hiếu với người chung quanh

Dĩ nhiên đừng kể Song Thân
Nhìn xưa tiền kiếp đôi lần Mẹ Cha
Những người ở cạnh bên ta
Không duyên cũng nợ nào xa bao giờ Read the rest of this entry »

No Comments

Em Hoc Vần 20 – 24

Long Tran

No Comments

Tham Ăn…

Tham ăn no quá mất ngon
Nóng thời nói bậy mất khôn nữa rồi

Nên chi gìn giữ từng lời
Nếu không ích lợi cả đời lặng yên
Nhất là khi nói bảo khuyên
Hãy luôn thận trọng kết duyên thiện lành

Đừng lên làm mặt đàn anh
Xem thường kẻ dưới lanh chanh thói đời
Chung quanh người sẽ cợt cười
Ô danh Phật Tử rồi người lia xa Read the rest of this entry »

No Comments

Phật Dạy Lục Độ Ba La Mật

BUDDHA’S TEACHINGS ABOUT SIX IMPORTANT THINGS EXPECTED TO DO BY HIS FOLLOWERS

1) Doing charity , donation to disadvantage people.

2) Live your lives up to five rules taught by Buddha. Don’t kill, Don’t steal, Don’t have love affair when you are married or having close relationship, Don’t tell alie, Don’t use addict substance such alcohol or drug.

3) Being patient is difficult but we should.

4) Kind heart, generosity with wisdom will be followed by good results. Read the rest of this entry »

No Comments

Tu Trong Cảnh Động

Kinh Lăng Nghiêm nói: “Nhược năng chuyển vật, tức đồng Như Lai”, nghĩa là tất cả các bậc Thánh hiền có thể chuyển được vạn vật mà không hề bị vạn vật chuyển, tùy tâm được tự tại, chốn chốn đều chân như. Kẻ phàm phu chúng ta bị vọng tưởng làm chướng ngại, nên mới bị cảnh chuyển, giống như ngọn cỏ đầu tường, khi gió đông thổi lại thì ngã về hướng tây, gió tây thổi qua thì ngã về hướng đông, không thể tự làm chủ được mình.

Có người suốt ngày nhởn nhơ biếng nhác, không để tâm đến việc tu đạo; tuy cũng hành trì nhưng lúc có lúc không, ngày chồi ngày hụp, thường lẩn quẩn trong vòng mừng giận, buồn vui, phải trái, não phiền. Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý phân biệt, sáu căn luôn rong ruổi theo sáu trần, chưa từng tỉnh giác phản chiếu lại mình; niệm niệm chạy theo nào là xanh vàng đỏ trắng, già trẻ trai gái v.v.. Gặp điều vừa ý hợp nhãn khởi tâm vui mừng tham đắm; đụng chuyện trái ý nghịch lòng sanh tâm buồn phiền chán ghét, lòng thường khởi lên vọng tưởng. Người vọng tưởng nhẹ, còn có thể để tâm tu đạo, làm thiện sự; người vọng tưởng quá nặng, sanh khởi vô số niệm tà bất chánh, lòng đầy uế trược, loạn tạp, đến nỗi không còn thuốc chữa. Read the rest of this entry »

No Comments

Thiền Sư Giác Hải

Hai bài thi kệ còn lưu lại trên thi đàn Nhà Lý của Thiền Sư Giác Hải ( 1023-1138 ) ẩn chứa Bất Nhị Pháp Môn của Ngài Duy Ma Cật và nhiều quy luật sống như định luật vô thường, luật thời gian và luật thử thách v.v….

Thiền Sư Pháp Hải – Đời thứ 10, Thiền phái Vô Ngôn Thông (Vào thời Vua Lý Nhân Tông và Vua Lý Thần Tông).

Dù Thiền Sư Giác Hải được Vua Lý Nhân Tông (1072-1127) tặng bài thơ ca ngợi sự chứng đắc của Ngài và có những thần thông hiện bày do công phu tu tập Thiền Chỉ đạt tới mức độ thâm cao….

“Giác Hải tâm như hải
Thông Huyền đạo lại huyền
Thần thông cùng biến hóa
Một Phật, một thần tiên”.
Read the rest of this entry »

No Comments