Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bát Niết Bàn Phẩm 23h – Sư Tử Hống Bồ Tát

TT Thích Phước Tấn

No Comments

Đã, Đang, Và Sẽ … – Hiện Tại Thi Hành Pháp… – Khoảnh Khắc Thời Gian

Trước vẫn thường phương tiện nên sao chép,
Từng phẩm kinh ý nghĩa để cúng dường
Hữu tình, vô hình chung khắp bốn phương
Nay đại duyên biết thêm điều chưa rõ !
Read the rest of this entry »

No Comments

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bát Niết Bàn Phẩm 23g – Sư Tử Hống Bồ Tát

TT Thích Phước Tấn

No Comments

Xanh Mãi Cội Bồ Đề

Cơn mưa chiều vừa dứt, khách vãng lai viếng chùa trú mưa cũng lục tục ra về gần hết. Lúc này thầy Nhật Minh mới có thể lui về phòng để nghỉ ngơi. Thoáng chốc căn phòng toả đầy mùi trầm hương thơm ngát. Một ấm trà nóng được pha lên cũng đủ làm dịu bớt cái se lạnh trong cơn mưa tầm tã suốt mấy ngày liền. Read the rest of this entry »

No Comments

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bát Niết Bàn Phẩm 23f – Sư Tử Hống Bồ Tát

TT Thích Phước Tấn

No Comments

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bát Niết Bàn Phẩm 23e – Sư Tử Hống Bồ Tát

TT Thích Phước Tấn

No Comments

Đôi Lời Thức Nhắc

TT. Thích Phước Tấn Chùa Quang Minh 12 04 2020

No Comments

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bát Niết Bàn Phẩm 23d – Sư Tử Hống Bồ Tát

TT Thích Phước Tấn

No Comments