Tài Lộc Như Nước, Người Trọng Đức Hành Thiện Mới Có Thể Phú Quý Dài Lâu

Con người có tướng mặt, tướng tay, tướng xương, thậm chí còn có tướng thanh, thông qua âm thanh tiếng nói của con người cũng có thể nhìn ra đặc điểm tính cách của của người đó. Vậy thuộc tướng của tài lộc là gì?

Đối với sự quay vòng của tiền tài, mọi người thường dùng tiền lưu thông để hình dung:

Tiền tài để trong ngân hàng có thể sẽ bị đóng băng, hoặc co ngót lại do một biến cố lớn.

Giá trị thị trường của cổ phiếu có thể bốc hơi trong chớp mắt.

Là người làm ăn, đương nhiên sẽ hy vọng tài lộc cuồn cuộn chảy về. Xem ra như vậy thì thuộc tướng của tài lộc giống như nước, có rất nhiều đặc trưng giống với nước. Read the rest of this entry »

No Comments

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Quyển 5 – Phần 17 Pháp Hội Phú Lâu Na Phẩm Thứ 3

TT Thích Phước Tấn

No Comments

Chứng Đạo Ca Áng Thơ Bất Hủ Của Người Chứng Đạo

Ai từng đọc áng thơ hùng tráng bất hủ?
Từ “ NHẤT TÚC GIÁC “ Huyền Giác Thiền Sư
Tính theo thế hệ … Tổ thứ ba tư (34)
Một trong bốn ba đệ tử đắc pháp Lục Tổ !!! Read the rest of this entry »

No Comments

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Quyển 5 – Phần 17 Pháp Hội Phú Lâu Na Phẩm Thứ 1 và

TT Thích Phước Tấn

No Comments

Buông Mọi Nắm Bắt – Tri Túc Trung Dung – Tự Chọn

Buông mọi nắm bắt !

Giáo nghĩa Phật dạy “ buông mọi nắm bắt “
Nhìn lại thế kỷ này, mấy người ? đếm đầu tay
Thiên, ác… vẫn chưa kết luận đúng sai
Riêng thân phận mình… hãy còn lăng xăng quá! Read the rest of this entry »

No Comments

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Quyển 4 – Phần 16 Pháp Hội Bồ Tát Kiến Thiệt – Phẩm 26 (a)

TT Thích Phước Tấn

No Comments

Có Nên Im Lặng Khi Người Khác Làm Sai?Thầy Pháp Hòa

No Comments

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Quyển 4 – Phần 16 Pháp Hội Bồ Tát Kiến Thiệt – Phẩm 25 (c)

TT Thích Phước Tấn

No Comments