Thư Mời Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Nguyễn Đình Chiểu – Lê Ngọc Hân


 

Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Nguyễn Đình Chiểu – Lê Ngọc Hân và đồng hương Mỹ Tho Úc Châu sẽ tổ chức hợp mặt đặc biệt để phát hành Đặc San Kỷ Niệm 60 năm ngày thành lập Trường Trung Học Lê Ngọc Hân (Ngày 26 tháng 8 năm 1957 đến 26 tháng 8 năm 2017).

Chúng tôi trân trọng kính mời Quý Thầy Cô, Quý đồng môn, đồng hương và Quý thân hữu đến tham dự cùng chúng tôi.

Địa điểm: Canley vale International Restaurant.
42 Canley vale Rd. Canley vale. Sydney.

Thời gian: Từ 11 giờ sáng , ngày thứ bảy 26 tháng 8 năm 2017.

Kính xin liên lạc :

1) Thanh Liêm
Điện thoại: 0403 085 955
E-mail: ndclnh.mytho.australia@gmail.com
Hoặc tranthanhliem.au@gmail.com

2) Hồ Ngọc Thẩm
Điện thoại: 0423 661 799
E-mail: thamho@gmail.com.

Sự hiện diện của Quý vị là niềm khích lệ của chúng tôi trong tinh thần kính thầy yêu bạn, thắt chặt tình đồng môn, đồng hương. Chúng tôi rất mong mõi gặp gở toàn thể quý vị ở khắp nơi trong ngày kỷ niệm trọng đại của Trường Trung Học Lê Ngọc Hân vào mùa xuân Úc Châu 2017 này tại thành phố Sydney.

Hội Trưởng Trưởng Liên Bang Úc Châu
Trần Thanh Liêm

Ban Tổ Chức Hội Trưởng Tiểu Bang NSW
Hồ Ngọc Thẩm

Down load pdf poster

Comments are closed.