Khóa Tu Học Hạnh Xuất Gia 2012


Trong Xuất Gia Công Đức Kinh dạy: “Người tu hạnh xuất thế một ngày một đêm bằng người tại gia tu hành một năm”. Thực vậy, người tu hạnh xuất thế là người gieo trồng nhân vô lậu, thoát khỏi nẻo sanh tử luân hồi.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quý Phật tử tham gia các khóa tu học Phật pháp; nếu có đủ duyên thì dẫn đến xuất gia thực thụ. Từ đó Phật pháp được truyền lưu, có người nối lửa tiếp đèn, truyền trì đạo mạch. Vì thế, năm nay chùa Hoa Nghiêm sẽ tổ chức khóa tu xuất gia ngắn hạn như sau:

Thứ Bảy 22/12/2012 –  Thứ Bảy 05/01/2013 – 9:00 am Lễ Khai Giảng Khóa Tu tại Chùa Hoa Nghiêm

Điều kiện tham dự:

–    Quý nam, nữ Phật tử đã thọ Tam Quy Ngũ Giới, tinh thần minh mẫn sức khỏe bình thường.

–    Khóa sinh chính thức cạo tóc, thọ giới (đắp y vàng).

–    Khóa sinh học hạnh xuất gia, thọ giới nhưng không cạo tóc (đắp y nâu).

Y phục:       2 bộ áo Vạt Khách

Khóa phí:   Do chùa Hoa Nghiêm cúng dường.

Ghi danh:   Nhận đơn tại Chùa. Hạn chót 15/12/2012.

Chúng tôi xin khuyến khích quí vị Phật tử sắp xếp thời gian quý báu trong dịp cuối năm về tham dự khóa tu học.

Mọi chi tiết xin liên lạc Văn phòng Chùa (03) 9548 2215 hoặc admin@hoanghiem.org.au

Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát

Trân trọng kính thông báo

Sa Môn Thích Thiện Tâm – Trụ Trì

Comments are closed.