Hình Ảnh Lễ Cúng Sao Cầu An Năm Quý Tỵ Chùa Hoa Nghiêm

Click on the image to download the full-size những hình ảnh Chị Diệu Ngọc chụp hôm Lễ Cúng Sao Cầu An đầu năm tại chùa Hoa Nghiêm trong dịp Tết Quý Tỵ ngày 17-02-2013.

Diệu Ngọc

This entry was posted in Phim Ảnh. Bookmark the permalink.