NHẬT BẢN: Sanjusangen-do – ngôi chùa có 1.000 tượng Quan Âm Bồ Tát

Kyoto, Nhật Bản – Sanjusangen-do, ngôi chùa tôn trí hơn 1.000 tượng gố giát vàng có niên đại từ thế kỷ 13, là một trong những kho báu văn hoá nổi bật nhất của Phật giáo Nhật Bản.

Có niên đại từ năm 1164, chùa Sanjusangen-do được xây theo yêu cầu của Hoàng đế Go-Shirakawa (1127-1192), một người tôn kính Quan Âm Bồ Tát và là người đã thực hiện những nỗ lực tuyệt vời để mang lại hoà bình và thịnh vượng cho đất nước bằng cách truyền bá Phật giáo.

Chánh điện của chùa ban đầu chỉ có 124 tượng Phật Quan Âm.
Sau trận hoả hoạn vào năm 1249, chánh điện được xây lại vào năm 1266. Và đến nay toà nhà này đã được sửa sang 4 lần, nhưng về tổng thể vẫn giữ được hầu như nguyên bản thời thế kỷ 13 của nó.

Hiện nay, chùa Sanjusangen-do tôn trí 1.031 tượng, bao gồm: một tượng Phật Quan Âm lớn (cao 3,4 m) ở trung tâm; 1.000 tượng Quan Âm có kích thước như người thật ( khoảng 1,6 m) – trong số này có 124 tượng ban đầu được cứu từ trận hoả hoạn; 28 tượng Hộ pháp; 2 tượng thần gió và thần sấm.

Tất cả những tượng này được xem là một Kho báu Quốc gia hoặc có giá trị như Tài sản Văn hoá Quan trọng của Nhật Bản.
(japanese-buddhism.com – January 22, 2013)


0401_2013_ttg

Chánh điện dài 120 mét và cảnh vườn theo phong cách Nhật tại chùa Sanjusangen-do ( Kyoto)

0401_2013_ttg

Tượng Phật Quan Âm chính cao 3,4 m

0401_2013_ttg

Một nghìn tượng Quan Âm Bồ Tát tại chùa Sanjusangen-do; hàng trước là tượng 28 vị Hộ pháp Photos: Igor I.Solar & Kozo Ogawa

 http://www.hophap.net

This entry was posted in Văn Hóa, Đời Sống. Bookmark the permalink.