Bonsai, cây cảnh tại Festival Đà Lạt 2012


Festival Hoa Đà Lạt năm 2012 là lễ hội văn hóa mang tầm quốc gia và quốc tế, là ngày hội của toàn dân Đà Lạt và du khách với sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh

Triển lãm hoa và cây cảnh quốc tế tại Vườn hoa thành phố Đà lạt 2012 là một trong những chương trình trọng tâm của Festival hoa Đà lạt 2012. Thời gian triển lãm diễn ra từ ngày 30/12/2011 đến ngày 03/01/2012 với sự tham gia của 85 đơn vị là các hội sinh vật cảnh, các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh hoa – cây kiểng, đá nghệ thuật… của 15 tỉnh, thành trong cả nước.

Bonsai, cây cảnh tại Festival Đà Lạt 2012 phần 1

Bonsai cây hoa giấy

Bonsai, cây cảnh tại Festival Đà Lạt 2012 phần 1

Bonsai, cây cảnh tại Festival Đà Lạt 2012 phần 1

Bonsai đỗ quyên

Bonsai, cây cảnh tại Festival Đà Lạt 2012 phần 1

Bonsai, cây cảnh tại Festival Đà Lạt 2012 phần 1

Bonsai, cây cảnh tại Festival Đà Lạt 2012 phần 1

Bonsai, cây cảnh tại Festival Đà Lạt 2012 phần 1

Bonsai, cây cảnh tại Festival Đà Lạt 2012 phần 1

Pages: 1 2 3

Comments are closed.